Άνοιγμα και κλείσιμο θέσης: Ο τρόπος πραγματοποιήσης μιας συναλλαγής

Προκειμένου να αποκομίσει κέρδος από την δραστηριοποίησή του στην αγορά του Forex, ένας επενδυτής θα πρέπει να προχωρήσει σε συναλλαγές. Οι συναλλαγές αυτές ακολουθούν, σε γενικές γραμμές, την ίδια διαδικασία: ο επενδυτής αγοράζει ένα ζεύγος νομισμάτων, αναμένει τις διακυμάνσεις στην ισοτιμία και, όταν αυτή φτάσει στο κατάλληλο σημείο, το πουλά, αποκομίζοντας κέρδος από τη διαφορά στην αξία του.

Για να πραγματοποιήσει μια τέτοια συναλλαγή, λοιπόν, ο επενδυτής θα πρέπει αρχικά να ανοίξει τη θέση του. Μόλις επιλέξει το ζεύγος, με το οποίο θα πραγματοποιήσει τη συναλλαγή, θα αγοράσει την ποσότητα που τον ενδιαφέρει – ουσιαστικά, αγοράζει το πρώτο νόμισμα του ζεύγους, πουλώντας το δεύτερο (για να αγοράσει, για παράδειγμα, ένα lot στο ζεύγος EUR/USD, θα αγοράσει 100.000 ευρώ, πουλώντας τα ανάλογα δολάρια). Με τον τρόπο αυτό ανοίγει τη θέση του – ξεκινά, δηλαδή τη συναλλαγή.

Από εκεί και πέρα, αφήνεται στα χέρια της αγοράς. Είτε παρακολουθώντας ο ίδιος τις εξελίξεις στη διακύμανση της ισοτιμίας στα δύο νομίσματα είτε έχοντας ορίσει τα κατάλληλα κριτήρια, προκειμένου η συναλλαγή να ολοκληρωθεί αυτόματα, αναμένει την κατάλληλη στιγμή για να κλείσει τη θέση που άνοιξε. Σε αυτή την περίπτωση, δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο. Μια θέση μπορεί να μείνει ανοιχτή για μερικές ώρες, ημέρες, μήνες ή και χρόνια – ανάλογα με τις προθέσεις του και τις δυνατότητες που του δίνει ο forex broker της επιλογής του.

Όταν έρθει, λοιπόν, η κατάλληλη στιγμή – είτε αυτή που το κέρδος που αποκόμισε έφτασε στα επιθυμητά επίπεδα είτε αυτή που οι ζημίες δε φαίνεται να αντιστρέφονται – ο επενδυτής θα κλείσει τη θέση του. Αυτό σημαίνει ότι θα ολοκληρώσει τη συναλλαγή, πουλώντας το νόμισμα που αγόρασε προηγουμένως (στο παράδειγμά μας, το ευρώ) και αγοράζοντας ξανά το αρχικό του νόμισμα (δηλαδή, το δολάριο). Κλείνοντας τη θέση του, λοιπόν, δεν έχει κάποια άλλα υποχρέωση, παρά να μετρήσει τα κέρδη του ή να υπολογίσει τις ζημίες.