Άνοιγμα λογαριασμών σε διαφορετικούς forex brokers: Τα οφέλη της ποικιλίας

Το φαινόμενο κάποιος επενδυτής να διατηρεί περισσότερους από έναν λογαριασμούς σε διαφορετικούς παρόχους online υπηρεσιών στην αγορά του Forex δεν είναι καθόλου σπάνιο. Ειδικά οι έμπειροι επενδυτές ακολουθούν συχνά την εν λόγω τακτική, προκειμένου να επωφεληθούν των διαφορετικών υπηρεσιών και των διαφορών που ανακοινώνονται στο spread.

Ο πρώτος λόγος για να ανοίξει κάποιος λογαριασμούς σε περισσότερους από έναν forex brokers αφορά στις υπηρεσίες. Φυσικά, σε γενικές γραμμές, όλοι οι forex brokers προσφέρουν τις ίδιες υπηρεσίες. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες διαφορές – αισθητές ή μη – στην ποιότητα, ανάλογα με την εταιρεία που επιλέγει ο επενδυτής. Συνήθως, οι πιο ορατές διαφορές αφορούν στις υπηρεσίες τεχνικής ανάλυσης που προσφέρει η κάθε εταιρεία. Έτσι, πολλοί επενδυτές ανοίγουν ταυτόχρονα λογαριασμούς σε διαφορετικές εταιρείες, προκειμένου να συγκρίνουν τις υπηρεσίες αυτές.

Ο τομέας των υπηρεσιών, άλλωστε, είναι οπωσδήποτε σημαντικότερος από άλλα κριτήρια επιλογής ενός forex broker, όπως, για παράδειγμα, το χαμηλό spread. Ένας broker που διατηρεί χαμηλό spread, αλλά δεν προσφέρει άριστες υπηρεσίες, μπορεί να κοστίσει περισσότερα σε έναν επενδυτή σε βάθος χρόνου. Από την άλλη, πολλοί είναι αυτοί που διατηρούν ταυτόχρονα δύο λογαριασμούς σε διαφορετικούς brokers: έναν σε αυτόν με τα χαμηλότερα spreads, προκειμένου να προχωρούν σε πολλές συναλλαγές μικρής χρονικής διάρκειας, κι έναν σε αυτόν με τις υψηλότερης ποιότητας υπηρεσίες, όπου πραγματοποιούν τις συναλλαγές μεγαλύτερου όγκου και διάρκειας.

Ένας ακόμη λόγος για να διατηρεί κάποιος λογαριασμούς σε περισσότερους από έναν brokers αφορά και στον αριθμό των συναλλαγών που μπορεί να πραγματοποιήσει. Κάποιες εταιρείες θέτουν έναν μίνιμουμ αριθμό συναλλαγών εντός μίας ημέρας, γεγονός που περιορίζει πολλούς επενδυτές. Για το λόγο αυτό, διατηρούν δύο λογαριασμούς, διπλασιάζοντας τον αριθμό συναλλαγών που μπορούν να πραγματοποιήσουν.

Σε γενικές γραμμές, λοιπόν, η διατήρηση περισσότερων του ενός λογαριασμών σε διαφορετικούς forex brokers αποτελεί κοινή πρακτική για πολλούς επενδυτές, οι οποίοι επωφελούνται των διαφορετικών  δυνατοτήτων που προσφέρει κάθε εταιρεία.