Έκτακτα μέτρα συναλλαγών στην XM

Οι προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ αποτελούν τον σημαντικότερο παράγοντα των τυελευταίων ημερών, ειδικά για όσους πραγματοποιούν συναλλαγές στην αγορά του forex, καθώς το αποτέλεσμά τους μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την πορεία ζευγών νομισμάτων, μα και άλλων χρηματοοικονομικών μέσων. Λίγο πριν την έναρξή τους, μάλιστα, η αβεβαιότητα είναι το κυρίαρχο αίσθημα στις αγορές, οι οποίες τηρούν επιφυλακτική στάση.

Η ίδια αβεβαιότητα, όμως, μπορεί να προκαλέσει υψηλή αστάθεια, ειδικά κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εκλογών. Για το λόγο αυτό, η XM ανακοίνωσε πως θα προχωρήσει στη λήψη έκτακτων μέτρων, ώστε να προστατέψει τα μέλη της και τα κεφάλαιά τους.

Την Τρίτη 8 Νοεμβρίου, λοιπόν, ημέρα των εκλογών, η XM ανακοίνωσε πως το απαιτούμενο περιθώριο για όλες τις θέσεις (νέες και υφιστάμενες) θα αυξηθεί ως εξής: 1% (με μόχλευση 100:1) στα ζεύγη νομισμάτων και σε χρυσό και ασήμι και 4% (με μόχλευση 25:1) για τα CFDs σε δείκτες μετοχών και εμπορεύματα. Το συγκεκριμένο μέτρο σκοπεύει να προστατέψει τους επενδυτές από το ενδεχόμενο περιορισμένης ρευστότητας, αναταραχής στην αγορά και χάσματα τιμών.

Το εν λόγω μέτρο, τέλος, θα τεθεί προσωρινά σε ισχύ, από τις 8:00 το πρωί της Τρίτης έως την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου, όταν ανακοινωθούν τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών στις ΗΠΑ.

Όπως αναφέρει, τέλος, η XM, το συγκεκριμένο μέτρο δε θα επηρεάσει μόνο τις νέες συναλλαγές, αλλά και τις ήδη ανοιχτές. Για αυτό το λόγο, οι υπεύθυνοι καλούν τους επενδυτές που θα διατηρήσουν ανοιχτές τις συναλλαγές τους να τις χρηματοδοτήσουν κατάλληλα, ώστε να παραμείνουν ανοιχτές.