Έχετε επιλέξει την καταλληλότερη στρατηγική συναλλαγών;

Ξεκινώντας τις συναλλαγές στην αγορά του forex, σύντομα θα διαπιστώσετε ότι το Α και το Ω της επιτυχίας είναι η υιοθέτηση μιας στρατηγικής – ενός πλάνου συναλλαγών που θα ακολουθείτε πιστά, προκειμένου να είστε σε θέση να αξιοποιείτε με τον καλύτερο τρόπο το κεφάλαιό σας και να εντοπίζετε τα σήματα και τις ευκαιρίες εκείνες που θα σας αποφέρουν τα μεγαλύτερα δυνατά κέρδη με το μικρότερο δυνατό ρίσκο.

Τέτοιου είδους στρατηγικές θα βρείτε άφθονες, στο διαδίκτυο, σε εκπαιδευτικά βιβλία και βίντεο και στα πηγαδάκια των επενδυτών. Κάποιες από αυτές, βέβαια, είναι περισσότερο επιτυχημένες από άλλες, ωστόσο, σε κάθε περίπτωση δεν είναι όλες οι συναλλαγές κατάλληλες για όλους τους επενδυτές. Και χρέος κάθε επενδυτή αποτελεί να αξιολογήσει κάθε στρατηγική και να βεβαιωθεί ότι είναι κατάλληλη για αυτόν.

Προκειμένου να πραγματοποιήσετε την αξιολόγηση αυτή, λοιπόν, θα πρέπει πρώτα απ’ όλα να ορίσετε τους στόχους σας. Οι στόχοι αυτοί δε θα πρέπει να αφορούν στα κέρδη που θέλετε να εξασφαλίσετε, αλλά σε γενικότερους κανόνες των συναλλαγών σας. Για παράδειγμα, ποια ζεύγη νομισμάτων θέλετε να αποτελέσουν το αντικείμενο των συναλλαγών σας; Πρόκειται για ζεύγη νομισμάτων με υψηλή ή χαμηλή μεταβλητότητα; Επιπλέον, πώς θα κινείστε κατά τη διάρκεια των συναλλαγών του και ποιες κινήσεις της τάσης θα ακολουθείτε;

Παράλληλα, θα πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι οι στόχοι σας αυτοί θα σας αποφέρουν περισσότερα κέρδη παρά ζημίες. Και, σε κάθε βήμα της επιλογής σας, θα πρέπει να αξιολογείτε κάθε σας απόφαση και να βασίζεστε σε γεγονότα και εμπεριστατωμένα συμπεράσματα και όχι σε υποθέσεις.

Την ίδια διαδικασία αξιολόγησης πρέπει να ακολουθήσετε και όσον αφορά στην στρατηγική που ετοιμάζεστε να επιλέξετε. Πολλές από αυτές υπόσχονται πολλά περισσότερα απ’ όσα μπορούν να προσφέρουν ή ξεχνούν να αναφέρουν κάποιες λεπτομέρειες, όπως τα καταλληλότερα σημεία εισόδου και εξόδου, το κεφάλαιο που είναι απαραίτητο για την επιτυχία τους και άλλες.

Τέλος, αποτελεί συνήθως κακή ιδέα να προσπαθήσετε να αλλάξετε βασικά σημεία μιας στρατηγικής μόνο και μόνο για να τη φέρετε στα μέτρα σας. Η προσαρμογή των κανόνων μιας στρατηγικής στα δεδομένα κάθε ημέρας είναι απαραίτητη, προκειμένου να έρθει η επιτυχία, αλλά οι μεγάλες αλλαγές μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τις πιθανότητες επιτυχίας της.