Αγορά προς διακράτηση (buy and hold)

Η στρατηγική της αγοράς προς διακράτηση είναι αρκετά διαδεδομένη σε χρηματιστηριακές αγορές, καθώς επιτρέπει στον κάτοχο των μετοχών να τις διατηρεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα (ακόμη και αρκετά χρόνια), αναμένοντας τη σταδιακή ή απότομη αύξηση της αξίας τους. Η εν λόγω πρακτική μπορεί να υιοθετηθεί και στην αγορά του Forex, ωστόσο, το γεγονός ότι η συγκεκριμένη αγορά αποτελείται κυρίως από άμεσες και σύντομες χρονικά συναλλαγές σημαίνει πως η αγορά προς διακράτηση δεν είναι πάντοτε η καλύτερη στρατηγική.

Τι είναι, λοιπόν, η αγορά προς διακράτηση; Ουσιαστικά, πρόκειται για μια ακόμη συναλλαγή Forex, η οποία δε διαφέρει από τις υπόλοιπες παρά μόνο στο χρόνο ολοκλήρωσής της. Ένας επενδυτής, για παράδειγμα, μπορεί να αγοράσει το ζεύγος EUR/USD και να το κρατήσει ακόμη και μερικά χρόνια, αναμένοντας κάποια σταδιακή ή απότομη διακύμανση στην ισοτιμία. Μπορεί, παράλληλα, να θέσει μια εντολή ελαχιστοποίησης ζημίας στη συναλλαγή του, προκειμένου να κλείσει αυτόματα αν η ισοτιμία ανέβει, αλλά και εντολή ορίου. Σε αυτή την περίπτωση, βέβαια, αυτή θα είναι αρκετά υψηλή, προκειμένου να θεωρηθεί αγορά προς διακράτηση. Εξάλλου η εντολή ορίου θα κλείσει αυτόματα τη συναλλαγή, μόλις η ισοτιμία φτάσει στο καθορισμένο σημείο.

Οι αγορές προς διακράτηση αποτελούν σπάνιο φαινόμενο στην αγορά του Forex. Άλλωστε, η συντριπτική πλειοψηφία των ανοιχτών θέσεων κλείνει εντός μερικών ημερών το πολύ, ενώ και οι διακυμάνσεις στις ισοτιμίες δεν επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από μεμονωμένα γεγονότα (όπως μπορεί, για παράδειγμα να συμβεί με την τιμή μιας μετοχής, στην περίπτωση εξαγοράς ή συγχώνευσης μιας εταιρείας), προκειμένου να αποφέρουν κέρδη που δικαιολογούν μια τόσο χρονοβόρα επένδυση.

Από την άλλη, βέβαια, μεγάλες διακυμάνσεις μπορούν να εντοπιστούν στις αγορές των εξωτικών νομισμάτων, τα οποία σημειώνουν και απότομες μεταβολές στις διακυμάνσεις τους. Επιπλέον, η αγορά του Forex έχει ένα πλεονέκτημα που δε συναντάμε στο χρηματιστήριο: τη μόχλευση, η οποία μπορεί να πολλαπλασιάσει τα κέρδη των επενδυτών. Χάρη σε αυτή, οι τεράστιες διακυμάνσεις δεν είναι απαραίτητες για μεγάλα κέρδη.

Δεν είναι λίγοι αυτοί, λοιπόν, που υποστηρίζουν πως η στρατηγική της αγοράς προς διακράτηση είναι όχι μόνο δυνατή, αλλά και πιθανώς κερδοφόρα και στην αγορά του Forex. Φυσικά, το ρίσκο αυξάνεται ταυτόχρονα με τα κέρδη. Δε θα πρέπει να ξεχνάμε και τον παράγοντα της μετακύλισης, ο οποίος μπορεί να σημαίνει χρεώσεις ή κέρδη για όσους διατηρούν ανοιχτές τις συναλλαγές τους σε καθημερινή βάση. Ο παράγοντας αυτός εξαρτάται, βέβαια, από τα επιτόκια που έχουν οριστεί για κάθε νόμισμα του ζεύγους του.

Όσοι, λοιπόν, επιθυμούν να πραγματοποιήσουν αγορές προς διακράτηση έχουν και τη δυνατότητα και το πιθανό κέρδος που δικαιολογεί αυτή τους την κίνηση. Φυσικά, πρέπει να αναπτύξουν πιο μακροπρόθεσμα τη στρατηγική τους και να υπολογίσουν παράγοντες όπως τα επιτόκια και άλλες χρεώσεις. Επιπλέον, θα πρέπει να προσέξουν και δύο ακόμη παράγοντες, οι οποίοι είναι σημαντικοί σε μια συναλλαγή που ενδέχεται να παραμείνει ανοιχτή για μερικά χρόνια.

Ο πρώτος είναι να προσφέρει αυτή τη δυνατότητα η εταιρία Forex που θα επιλέξει. Κατά κανόνα, οι πάροχοι δεν έχουν κάτι να κερδίσουν από μια τέτοια συναλλαγή. Εφόσον το spread (η διαφορά ανάμεσα στην τιμή ζήτησης και πώλησης, δηλαδή) αποτελεί το μοναδικό τους κέρδος, το συμφέρον τους βρίσκεται στις πολλές και σύντομες συναλλαγές και όχι σε μία που θα παραμείνει ανοιχτή για χρόνια. Επιπλέον, κατά την επιλογή παρόχου , ο επενδυτής θα πρέπει να αναρωτηθεί κατά πόσο είναι σίγουρος πως η συγκεκριμένη εταιρεία θα εξακολουθεί να υφίσταται μετά από τόσα χρόνια.

Υπομονή, προσοχή, εξέταση κάθε ενδεχομένου και αυξημένο ρίσκο είναι, λοιπόν, τα βασικά χαρακτηριστικά μιας στρατηγικής που υιοθετείται από κάποιους επενδυτές στην αγορά του Forex. Παράλληλα, βέβαια, μπορεί να αποτελέσει μια εξαιρετικά επικερδή στρατηγική, αλλά σε καμιά περίπτωση εξίσου επικερδή με την ανάλογη σε άλλες αγορές.