Αγορά χονδρικής και λιανικής στο forex

Η αγορά του forex είναι τεράστια, με μεγάλα μεγέθη ρευστότητας και όγκου συναλλαγών. Πρόκειται για ένα αχανές πεδίο επενδύσεων, στο οποίο έχουν τις ίδιες ευκαιρίες κέρδους τόσο οι μεγάλες εταιρείες και οι οργανισμοί όσο και οι μικροεπενδυτές που δραστηριοποιούνται μέσω διαδικτύου.

Όπως είναι φυσικό, όμως, οι δύο αυτές κατηγορίες συναλλάσσονται σε διαφορετικά πεδία. Η συναλλαγή, άλλωστε, που θα πραγματοποιήσει μια τράπεζα, για παράδειγμα, δε μπορεί να έχει τον ίδιο όγκο με την αντίστοιχη που μπορεί να πραγματοποιήσει κάποιος μικροεπενδυτής. Για το λόγο αυτό, η αγορά του forex χωρίζεται σε δύο υποκατηγορίες: αυτή της χονδρικής και αυτή της λιανικής.

Στη χονδρική αγορά δραστηριοποιούνται οι τράπεζες, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι μεγάλες εταιρείες. Όπως είναι φυσικό, ο όγκος των συναλλαγών σε αυτή την αγορά είναι τεράστιος, καθώς μιλάμε για κινήσεις εκατομμυρίων ευρώ ή δολαρίων. Επιπλέον, οι συναλλαγές στη χονδρική διαφέρουν και ως προς τη διαδικασία τους. Σε μια τέτοια, για παράδειγμα, μια τράπεζα ανακοινώνει τις ισοτιμίες, στις οποίες επιθυμεί είτε αγοράσει είτε να πουλήσει ένα ζεύγος νομισμάτων και αναμένει το ενδιαφέρον των υπολοίπων. Όσο πραγματοποιείται η συναλλαγή, οι διαφορές ανάμεσα στις τιμές ζήτησης και πώλησης είναι ελάχιστες (καθώς πρόκειται για συναλλαγές μεγάλου όγκου). Επιπλέον, οι συναλλαγές αυτές πραγματοποιούνται μεν δικτυακά, αλλά όχι μέσω διαδικτύου. Πρόκειται για ένα διαφορετικό δίκτυο (το SWIFT – Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), το οποίο προσφέρει αυξημένα επίπεδα ασφαλείας και είναι σχεδιασμένο για αποκλειστική πρόσβαση των τραπεζών.

Η λιανική αγορά, από την άλλη, είναι αυτή που γνωρίζουμε από το διαδίκτυο. Σε αυτή δραστηριοπούνται οι ιδιώτες επενδυτές, πραγματοποιώντας μικρότερου όγκου επενδύσεις – έως και μερικών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ η δολαρίων. Μεσάζοντες σε αυτού του είδους τις συναλλαγές είναι οι forex brokers, εταιρείες του χώρου που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέσω των σχετικών ιστοσελίδων, διατηρώντας μικρές προμήθειες από κάθε συναλλαγή.

Οι δύο αυτές αγορές του forex, λοιπόν, διαφέρουν κυρίως ως προς τους τρόπους και τον όγκο συναλλαγών, ενώ απευθύνονται και σε διαφορετικούς τύπους επενδυτών.