Αγορές Forex: Προθεσμιακές συμφωνίες (forwards) και συμφωνίες μελλοντικής εκπλήρωσης (futures)

Οι δύο αυτοί τύποι αγορών αποτελούνται από μακροπρόθεσμες συμφωνίες, καθώς, σε αντίθεση με την αγορά τοις μετρητοίς (spot market), οι επενδυτές καθορίζουν ένα μακροπρόθεσμο χρονικό όριο ολοκλήρωσης της συμφωνίας και το ποσό που επενδύουν δε δεσμεύεται άμεσα.

Οι προθεσμιακές συμφωνίες (forwards market).

Στην περίπτωση των προθεσμιακών συμφωνιών, οι επενδυτές δεν έχουν παρά να καθορίσουν την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συμφωνίας και την ισοτιμία στην οποία επιθυμούν να ολοκληρωθεί. Μόλις η συγκεκριμένη ημερομηνία φτάσει, η συμφωνία κλείνει στη συμφωνημένη ισοτιμία. Η συμφωνία (και οι οικονομικές υποχρεώσεις του επενδυτή) πραγματοποιείται την ημέρα που ορίστηκε από την αρχή και το κέρδος ή η ζημία προκύπτουν από τη σύγκριση της συμφωνημένης ισοτιμίας με την ισχύουσα την ημερομηνία του κλεισίματος της συμφωνίας. Και μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία, υπάρχει η δυνατότητα αποχώρησης από τη συμφωνία – κάτι που πραγματοποιείται αυτόματα, στην περίπτωση που ξεπεραστεί το όριο της ελαχιστοποίησης ζημίας που έχει ορίσει ο επενδυτής.

Οι συμφωνίες μελλοντικής εκπλήρωσης (futures market).

Αντίθετα, στην περίπτωση των συμφωνιών μελλοντικής εκπλήρωσης, δεν υπάρχει δυνατότητα αποχώρησης. Ο επενδυτής επιλέγει και εδώ την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συμφωνίας και την ισοτιμία. Ωστόσο, η συγκεκριμένη συμφωνία επανεξετάζεται σε καθημερινή βάση και, ανάλογα με τις τρέχουσες ισοτιμίες, ο επενδυτής κερδίζει ή χάνει. Ουσιαστικά, σε μια συμφωνία μελλοντικής εκπλήρωσης λαμβάνονται υπόψη οι τρέχουσες ισοτιμίες κάθε ημέρας που λειτουργεί η αγορά, μέχρι να φτάσει η ημερομηνία ολοκλήρωσης. Μια ακόμη ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης αγοράς έχει να κάνει με το αντικείμενό της, καθώς αυτό δεν περιορίζεται αποκλειστικά στα νομίσματα, μα και σε άλλα αγαθά, όπως το πετρέλαιο και ο χρυσός.

 

Οι δύο παραπάνω αγορές, λοιπόν, εξυπηρετούν τους επενδυτές που διαθέτουν πιο μακροπρόθεσμο πρόγραμμα επενδύσεων και κρύβουν περισσότερους κινδύνους, ειδικά για τους άπειρους. Φυσικά, τα κέρδη μπορούν να είναι μεγαλύτερα – το ίδιο όμως μπορεί να συμβεί και με τις απώλειες που ενδέχεται να υποστούν. Δείτε ποιοί είναι οι καλύτεροι πάροχοι υπηρεσιών Forex στο ίντερνετ.