Αιτίες αποτυχημένων συναλλαγών στην αγορά του Forex: Τακτική

Μια συναλλαγή στην αγορά του Forex έχει μεγάλες πιθανότητες να αποδειχθεί ζημιογόνα, ακόμη κι όταν πραγματοποιείται από έναν έμπειρο και ιδιαίτερα προσεκτικό επενδυτή. Άλλωστε, ο καθένας μπορεί να προχωρήσει σε μια λάθος εκτίμηση, ανεξάρτητα από την εμπειρία που διαθέτει.

Φυσικά, οι πιθανότητες αποτυχίας είναι ακόμη μεγαλύτερες για τους πιο άπειρους επενδυτές. Η έλλειψη εμπειρίας μπορεί να τους οδηγήσει σε δύο τύπους λαθών: ο ένας αφορά στην ψυχολογία και ο άλλος στην τακτική. Ο πρώτος μπορεί να επιλυθεί με την εμπειρία, αλλά και την ύπαρξη στρατηγικής, η οποία θα τον προστατέψει από συναισθήματα που δεν πρέπει να έχουν θέση στις συναλλαγές: το φόβο, την απληστία και άλλα. Η εμπειρία μπορεί, φυσικά, να λύσει και πολλά λάθη τακτικής. Αλλά ο επενδυτής θα πρέπει πρώτα να εντοπίσει τα λάθη του, τα οποία πιθανότατα αποτελούν την αιτία αποτυχημένων συναλλαγών εκατομμυρίων ακόμη άπειρων επενδυτών.

Ένα πολύ συνηθισμένο λάθος τακτικής, το οποίο αποτελεί απόρροια της έλλειψης στρατηγικής, είναι η απουσία εντολών ορίου και ελαχιστοποίησης ζημίας. Τα δύο αυτά εργαλεία είναι διαθέσιμα σε κάθε επενδυτή και του επιτρέπουν να θέσει τις τιμές στις οποίες η συναλλαγή θα κλείσει αυτόματα – είτε του αποφέρει κέρδη είτε ζημίες. Η τοποθέτηση αυτών των ορίων θα πρέπει να γίνεται με βάση τη στρατηγική και ο επενδυτής θα πρέπει να μένει πιστός σε αυτά και όχι να κλείνει τις θέσεις του βάσει παρορμήσεων.

Μια επίσης συχνή αιτία αποτυχίας αφορά στην έλλειψη αρκετού κεφαλαίου. Από τη στιγμή που κάποιος επενδυτής δε διαθέτει αρκετά χρήματα, ώστε να παραμείνει στην αγορά, παρά τις απώλειές του, δύσκολα θα μπορέσει να επανέλθει. Ακόμη χειρότερα, μπορεί να επιχειρήσει συναλλαγές με αυξημένη μόχλευση, η οποία θα του κοστίσει ακόμη περισσότερα. Πρόκειται για ένα ρίσκο που δε φέρνει τα ανάλογα αποτελέσματα.

Από τη μία, λοιπόν, ο επενδυτής θα πρέπει να αποφεύγει το ρίσκο, όπου δεν είναι απαραίτητο. Από την άλλη, όμως, δε μπορεί να το αποφεύγει σε κάθε περίπτωση. Αν παραμένει υπερβολικά συγκρατημένος και δεν είναι διατεθειμένος να ρισκάρει, τα κέρδη δε θα έρθουν ποτέ. Τέλος, φυσικά, θα πρέπει να πραγματοποιεί επενδύσεις σε τομείς που γνωρίζει. Ειδάλλως, βασίζεται στην τύχη και η εξάρτηση από αυτή μόνο ζημίες μπορεί να φέρει.

Με λίγα λόγια, οι λανθασμένες κινήσεις τακτικής ή η παντελής έλλειψη αυτής οδηγούν μαθηματικά σε αποτυχίες και ζημίες στο κεφάλαιο. Επομένως, ο επενδυτής θα πρέπει να αποκτήσει μια συγκεκριμένη τακτική ή να προσαρμόσει την υπάρχουσα αναλόγως.