Ακολουθούντες δείκτες: Οι καλύτεροι φίλοι μιας τάσης!

Τα τεχνικά εργαλεία αποτελούν το Α και το Ω στην αγορά του Forex και οι επενδυτές οφείλουν να είναι σε θέση να τα χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά, προκειμένου να προβλέψουν σωστά τις πιο συμφέρουσες κινήσεις για το κεφάλαιό τους. Οι τεχνικοί δείκτες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά κόρον στην αγορά του Forex, προκειμένου να ερμηνευθούν οι κινήσεις της ισοτιμίας ενός ζεύγους νομισμάτων και να προβλεφθούν οι επόμενες διακυμάνσεις της.

Ένας τύπος εξαιρετικά χρήσιμων τεχνικών δεικτών είναι οι ακολουθούντες (lagging indicators), οι οποίοι ακολουθούν – όπως υποδηλώνει και το όνομά τους – την κίνηση των τιμών και σηματοδοτούν με μεγάλη επιτυχία την έναρξη μιας τάσης. Είναι εξαιρετικά χρήσιμοι σε αγορές με ισχυρές τάσεις και βοηθούν τον επενδυτή να εντοπίσει αρχικά μια τάση και έπειτα να πάρει θέση ως προς αυτή. Οι δημοφιλέστεροι δείκτες αυτού του τύπου είναι οι MACD (moving average convergence divergence) και όλοι οι τύποι ΚΜΟ (κινητών μέσων όρων): απλός, εκθετικός, σταθμισμένος και κυμαινόμενος.

Το βασικό πλεονέκτημα, λοιπόν, ενός ακολουθούντα δείκτη είναι η δυνατότητα σηματοδότησης της έναρξης μιας τάσης και η παραμονή τους κοντά σε αυτή. Η σηματοδότηση αυτή, βέβαια – εφόσον πρόκειται και για δείκτη που ακολουθά τις τιμές – θα γίνει καθυστερημένα, ωστόσο, οι συγκεκριμένοι δείκτες είναι εύκολοι στη χρήση και μπορούν να καταλήξουν σε ιδιαίτερα κερδοφόρες συναλλαγές. Όσο μεγαλύτερη είναι, μάλιστα, η διάρκεια της τάσης τόσο καλύτερα αποτελέσματα φέρνει η χρήση ενός ακολουθούντα δείκτη. Εξάλλου, οι ίδιοι δείκτες χρησιμεύουν και για την εξακρίβωση της δυναμικής μιας τάσης. Αναλυτικότερα, αν οι τιμές μιας ισοτιμίας κυμαίνονται πάνω από τον κινητό μέσο όρο που προκύπτει από το δείκτη, γνωρίζουμε πως η τάση είναι ισχυρή. Σε αντίθετη περίπτωση, πρόκειται για κάτι περισσότερο παροδικό.

Από την άλλη, βέβαια, οι ακολουθούντες δείκτες εμφανίζουν και μειονεκτήματα. Το βασικότερο από αυτά είναι το γεγονός ότι δε μπορούν να αξιοποιηθούν με επιτυχία, παρά μόνο όταν εμφανίζονται ισχυρές τάσεις στην αγορά. Αυτό συμβαίνει επειδή, λόγω των ιδιαιτεροτήτων τους, αποδεικνύονται αργοί στο να ειδοποιήσουν για κατάλληλα σημεία εισόδου και εξόδου . Επομένως, αν δεν υπάρχει ισχυρή τάση, ο επενδυτής δεν προλαβαίνει να επωφεληθεί. Ωστόσο, παραμένουν χρήσιμοι για τον εντοπισμό των ισχυρών τάσεων και μπορούν να φέρουν σημαντικά κέρδη στον επενδυτή.