Αλλάζει το πρόγραμμα συναλλαγών, εξαιτίας της ημέρας εθνικού πένθους στις ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ ανακήρυξαν την 5η Δεκεμβρίου Ημέρα εθνικού πένθους, προς τιμή του πρώην Αμερικανού Προέδρου George H.W. Bush, με αποτέλεσμα να προκαλούνται προσωρινές αλλαγές στο ωράριο χρηματοοικονομικών συναλλαγών στην αγορά του forex.

Για τις αλλαγές αυτές ενημερώνει τα μέλη της η XM, η οποία δημοσίευσε έναν αναλυτικό πίνακα με τις προσωρινές ώρες λειτουργίας των αγορών. Οι αλλαγές αυτές ισχύουν αποκλειστικά σήμερα και αφορούν κυρίως σε χρηματοοικονομικά μέσα που σχετίζονται με την αμερικανική οικονομία.

Οι αλλαγές που ανακοινώνει η XM

Αναλυτικότερα, η XM ενημερώνει πλήρως τα μέλη της για τις αλλαγές που πρόκειται να ισχύσουν σήμερα στην αγορά του forex, κυρίως στον τομέα του ανοίγματος και του κλεισίματος των αγορών. Οι αλλαγές αυτές παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Χρηματοοικονομικό μέσο 05/12 06/12
Μετοχές των ΗΠΑ Κλειστά Κανονικό ωράριο
US30-DEC18 Κλείσιμο νωρίτερα 16:25 Κανονικό ωράριο
US30Cash Κλείσιμο νωρίτερα 16:25 Κανονικό ωράριο
US100-DEC18 Κλείσιμο νωρίτερα 16:25 Κανονικό ωράριο
US100Cash Κλείσιμο νωρίτερα 16:25 Κανονικό ωράριο
US500-DEC18 Κλείσιμο νωρίτερα 16:25 Κανονικό ωράριο
US500Cash Κλείσιμο νωρίτερα 16:25 Κανονικό ωράριο
JP225-DEC18 Κλείσιμο νωρίτερα 16:25 Κανονικό ωράριο
JP225Cash Κλείσιμο νωρίτερα 16:25 Κανονικό ωράριο
UK100-DEC18 Κλείσιμο νωρίτερα 22:55 Κανονικό ωράριο
UK100Cash Κλείσιμο νωρίτερα 22:55 Κανονικό ωράριο
GER30-DEC18 Κλείσιμο νωρίτερα 22:55 Κανονικό ωράριο
GER30Cash Κλείσιμο νωρίτερα 22:55 Κανονικό ωράριο