Αλλαγές στους όρους χρήσης υπηρεσιών forex φέρνει η Ε.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε πρόσφατα μια νέα οδηγία, σχετικά με τη λειτουργία των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, και με αυτή θα πρέπει να συμμορφωθούν οι forex brokers και οι επενδυτές που πραγματοποιούν συναλλαγές στην αγορά του forex. Η νέα αυτή οδηγία ονομάζεται MiFID II και έχει τεθεί σε ισχύ από τις 3 Ιανουαρίου. 

Πρόκειται για μια νέα οδηγία που σκοπό έχει να βελτιώσει το περιβάλλον συναλλαγών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχοντας μεγαλύτερα επίπεδα προστασίας στους επενδυτές. Εξαιτίας αυτής, πολλοί forex brokers που λειτουργούν εντός των συνόρων της Ε.Ε. αναγκάζονται να αλλάξουν κάποιες πτυχές των υπηρεσιών, καθώς και των όρων χρήσης τους.

Οι αλλαγές της MiFID II με μια ματιά

Σκοπός της MiFID II είναι να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών και επενδύσεων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για αυτό το λόγο, φέρνει κάποιες αλλαγές, όπως ο περιορισμός των εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών (OTC) σε μετοχές και ρυθμίσεις για ελέγχους συναλλαγών μέσω αλγορίθμων ή συναλλαγών σε υψηλή συχνότητα. Επιπλέον, ενισχύει τους κανόνες διαφάνειας των συναλλαγών και δίνει νέες εξουσίες στις εποπτικές Αρχές ανά την Ευρώπη.

Όλα τα παραπάνω θα επηρεάσουν τους forex brokers και τους επενδυτές, κυρίως στο νομικό κομμάτι των συναλλαγών τους.

Ποια μέτρα πρέπει να πάρουν οι επενδυτές;

Οι περισσότεροι επενδυτές που πραγματοποιούν συναλλαγές μικρού όγκου στην αγορά του forex (και κυρίως σε ζεύγη νομισμάτων) δεν θα παρατηρήσουν αλλαγές στον τρόπο που πραγματοποιούν τις αγορές και τις πωλήσεις τους. Σε κάθε forex broker, όμως, θα υπάρξουν αλλαγές, όσον αφορά στους όρους χρήσης υπηρεσιών, στην πολιτική εκτέλεσης εντολών, στη γνωστοποίηση ρίσκου και στις διαδικασίες χειρισμού παραπόνων.

Καλό είναι, λοιπόν, οι επενδυτές να διαβάσουν ξανά τους όρους χρήσης του forex broker, στον οποίο διατηρούν λογαριασμό, ώστε να είναι πλήρως ενημερωμένοι για τις αλλαγές. Ήδη, εταιρείες όπως η XM έχουν ειδοποιήσει σχετικά τα μέλη τους για τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιήσει.