Αλλαγές στο ωράριο συναλλαγών ανακοίνωσε η XM

Η XM ενημερώνει τα μέλη της που πραγματοποιούν συναλλαγές στην αγορά του forex ότι θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές στα ωράρια συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών μέσων. Συγκεκριμένα, στις 20 Φεβρουαρίου γιορτάζεται στις ΗΠΑ η Ημέρα του Προέδρου και η αργία θα επηρεάσει το ωράριο κάποιων συναλλαγών.

Οι αλλαγές στο ωράριο θα επηρεάσουν συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά μέσα, τα οποία παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα που δημοσίευσε η XM:

Χρηματοοικονομικό μέσο 20/2 21/2
COFFE Κλειστά Κανονικό ωράριο
CORN Κλειστά Κανονικό ωράριο
WHEAT Κλειστά Κανονικό ωράριο
SBEAN Κλειστά Κανονικό ωράριο
COTTO Κλειστά Κανονικό ωράριο
COCOA Κλειστά Κανονικό ωράριο
SUGAR Κλειστά Κανονικό ωράριο
HGCOP Κλείσιμο νωρίτερα 19:55 Κανονικό ωράριο
Gold Κλείσιμο νωρίτερα 19:55 Κανονικό ωράριο
Silver Κλείσιμο νωρίτερα 19:55 Κανονικό ωράριο
NGAS Κλείσιμο νωρίτερα 19:55 Κανονικό ωράριο
OIL Κλείσιμο νωρίτερα 19:55 Κανονικό ωράριο
OILMn Κλείσιμο νωρίτερα 19:55 Κανονικό ωράριο
PALL Κλείσιμο νωρίτερα 19:55 Κανονικό ωράριο
PLAT Κλείσιμο νωρίτερα 19:55 Κανονικό ωράριο
JP225 Κλείσιμο νωρίτερα 19:55 Κανονικό ωράριο
JP225Cash Κλείσιμο νωρίτερα 19:55 Κανονικό ωράριο
US30 Κλείσιμο νωρίτερα 19:55 Κανονικό ωράριο
US30Cash Κλείσιμο νωρίτερα 19:55 Κανονικό ωράριο
US100 Κλείσιμο νωρίτερα 19:55 Κανονικό ωράριο
US100Cash Κλείσιμο νωρίτερα 19:55 Κανονικό ωράριο
US500 Κλείσιμο νωρίτερα 19:55 Κανονικό ωράριο
US500Cash Κλείσιμο νωρίτερα 19:55 Κανονικό ωράριο