Αναστροφή τάσης: Φέρνει τα πάνω κάτω

Οι τάσεις αποτελούν έναν σημαντικό παράγοντα στις συναλλαγές στην αγορά του forex, καθώς είναι ικανές να φέρουν μεγάλα κέρδη σε όσους τις εντοπίζουν και τις εκμεταλλεύονται. Πρόκειται, άλλωστε, για σταθερές ανοδικές ή καθοδικές κινήσεις στις τιμές μιας ισοτιμίας, οι οποίες μπορούν να προβλεφθούν.

Μια τάση, όμως, είτε ανοδική είτε καθοδική, μπορεί να καταλήξει σε αναστροφή, μειώνοντας σημαντικά τα έως τότε κέρδη των επενδυτών και φέρνοντάς τους στο δρόμο της ζημίας. Για το λόγο αυτό, κάθε επενδυτής που εκμεταλλεύεται μια τάση οφείλει να είναι σε θέση να εντοπίσει άμεσα και την αναστροφή της, ώστε να κλείσει τη θέση του. Αντίστοιχα, κάθε επενδυτής μπορεί και να επωφεληθεί της αναστροφής μιας τάσης, προχωρώντας στις κατάλληλες κινήσεις.

Μια αναστροφή μπορεί σχετικά εύκολα να εντοπιστεί, παρατηρώντας τις κινήσεις μιας τάσης. Κάθε ισοτιμία, άλλωστε, αργά ή γρήγορα θα ακολουθήσει τον αντίθετο δρόμο, καθώς δε μπορεί να αυξάνεται ή να μειώνεται επ’ άπειρον. Εξάλλου, μια τάση που ανεβαίνει συνεχώς θα προκαλέσει μεγάλη ζήτηση για ένα ζεύγος νομισμάτων. Σε κάποιο σημείο, όμως, οι επενδυτές θα προβλέψουν την αναστροφή της, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν την πώληση του ζεύγους. Και η μαζική πώληση, η οποία οφείλεται στον κίνδυνο μιας αναστροφής, θα φέρει την ίδια την αναστροφή. Αντίστοιχη συμπεριφορά μπορεί να περιμένει κανείς και σε μια καθοδική τάση. Αργά ή γρήγορα, οι επενδυτές θα ξεκινήσουν να αποκτούν το ζεύγος νομισμάτων στην τιμή που κρίνουν πως είναι η χαμηλότερη. Και αυτό θα προκαλέσει αναστροφή της καθοδικής τάσης σε ανοδική.

Βέβαια, η τεχνική ανάλυση είναι ο πλέον κατάλληλος τρόπος να εντοπίσει κανείς την αναστροφή μιας τάσης. Και οι επενδυτές έχουν στη διάθεσή τους ένα πλήθος εργαλείων και τεχνικών δεικτών που τους προειδοποιούν για μια επικείμενη αναστροφή. Τέτοια εργαλεία είναι ο σχηματισμός “Κεφάλι και Ώμοι“, η “Διπλή Κορυφή” και οι σχηματισμοί “ABC”, “V” και “Διαμάντι”, μεταξύ άλλων. Χάρη σε αυτά, οι επενδυτές μπορούν να προβλέψουν εγκαίρως την αναστροφή μιας τάσης και να δράσουν ανάλογα, αποφεύγοντας τις ζημίες στο κεφάλαιό τους.