Ανοιχτές και κλειστές συναλλαγές Forex

Oι συναλλαγές των επενδυτών είναι αυτές που κινούν την αγορά του Forex και αυτές μπορούν να κατηγοριοποιηθούν με πολλούς τρόπους, ανάλογα με:

  • το αντικείμενο (το οποίο δεν είναι απαραίτητα το συνάλλαγμα)
  • τη χρονική τους διάρκεια
  • αλλά και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται.

Όσον αφορά στο τελευταίο, οι συναλλαγές διακρίνονται σε ανοιχτές και κλειστές, ανάλογα με το πόσο έχουν προχωρήσει.

Ανοιχτές συναλλαγές

Ουσιαστικά, η αγορά του Forex επιτρέπει στους επενδυτές να δανειστούν συνάλλαγμα, προχωρώντας σε συμφωνίες που καλούνται να πληρώσουν είτε με την έναρξη είτε με την ολοκλήρωσή τους. Οι επενδυτές επιλέγουν ένα ζευγάρι νομισμάτων (για παράδειγμα, EUR/USD) και αγοράζουν ουσιαστικά στο πρώτο, για να πουλήσουν στο δεύτερο. Μόλις ολοκληρωθεί η πρώτη αυτή φάση της διαδικασίας, η συναλλαγή ονομάζεται ανοιχτή.

Κλειστές συναλλαγές

Με λίγα λόγια, ένας επενδυτής αγοράζει, για παράδειγμα, EUR/USD (επομένως αγοράζει ευρώ, πουλώντας δολάρια) με την τρέχουσα ισοτιμία και αναμένει τις επόμενες διακυμάνσεις. Όσο συμβαίνει αυτό, η συναλλαγή του είναι ανοιχτή. Στην κατάσταση αυτή μπορεί να βρίσκεται από μερικά λεπτά ή ώρες (αν πρόκειται για ημερήσια συναλλαγή) μέχρι και μερικούς μήνες (αν μιλάμε για προθεσμιακές ή συμφωνίες μελλοντικής εκπλήρωσης). Και θα παραμείνει ανοιχτή, μέχρι να ολοκληρωθεί η συμφωνία, μέχρι δηλαδή να έρθει εκείνη η στιγμή που τα ευρώ του θα πωληθούν ξανά, έναντι δολαρίων. Εκείνη τη στιγμή, η συναλλαγή του θα κλείσει.

Η διαφορά στην ισοτιμία των δύο νομισμάτων, ανάμεσα σε αυτή που ίσχυε όταν η συναλλαγή άνοιξε και σε αυτή που ισχύει τη στιγμή που θα κλείσει, φανερώνει και το αποτέλεσμα της επένδυσής του. Αν η ισοτιμία έπεσε όσο η συναλλαγή ήταν ανοιχτή, θα έχει κέρδος. Αντίθετα, αν την ώρα του κλεισίματος έχει ανέβει, αυτό σημαίνει ότι έχει ζημία.

H κατάσταση στην οποία βρίσκεται κάθε συναλλαγή, εμφανίζεται διακριτά σε κάθε online πλατφόρμα που χρησιμοποιούν οι εταιρίες Forex στο διαδίκτυο και οι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να δουν όχι μόνο αυτές που αναμένουν κλείσιμο, αλλά και αυτές που πραγματοποίησε στο παρελθόν.