Αντικείμενα συναλλαγών forex

Το βασικό αντικείμενο συναλλαγών στην αγορά Forex δεν είναι άλλο από τα ίδια τα νομίσματα. Οι επενδυτές αγοράζουν και πωλούν συνάλλαγμα, εκμεταλλευόμενοι τις διακυμάνσεις ανάμεσα στις ισοτιμίες των επιλεγμένων ζευγών και από τις συναλλαγές αυτές προκύπτουν τα κέρδη και οι ζημίες στο κεφάλαιό τους.

Όπως είναι φυσικό, οι επιλογές τους είναι εκατοντάδες – όσα και τα πιθανά ζεύγη ανάμεσα στα νομίσματα όλου του κόσμου – ωστόσο, οι περισσότερες συναλλαγές πραγματοποιούνται με τα ζεύγη που αποκαλούνται κύρια. Πρόκειται για τα δημοφιλέστερα ζεύγη συναλλαγών: τα ευρώ/δολάριο (EUR/USD), λίρα Αγγλίας/δολάριο (GBP/USD), ιαπωνικό γιεν/δολάριο (JPY/USD) και ελβετικό φράγκο/δολάριο (CHF/USD). Τα ζεύγη αυτά είναι που έχουν επιβαρυνθεί με τη συντριπτική πλειοψηφία των συναλλαγών στο forex, αλλά όχι και τα μοναδικά.

Τα πιθανά ζεύγη, άλλωστε, μπορούν να αγγίξουν τις εκατοντάδες. Τα υπόλοιπα νομίσματα, ωστόσο, είναι εκτεθειμένα σε μεγαλύτερες διακυμάνσεις και η πλειοψηφία των επενδυτών τα αποφεύγει, καθώς τα αποτελέσματα από τέτοιου είδους συναλλαγές μπορούν να είναι εξαιρετικά ρευστά. Οι συγκεκριμένες συναλλαγές, πάντως, ονομάζονται διανομισματικές, καθώς οι συναλλαγματικές ισοτιμίες τους υπολογίζονται μέσω της μετατροπής τους σε δολάρια.

Τα νομίσματα, λοιπόν, και το συνάλλαγμα αποτελούν με διαφορά το βασικότερο αντικείμενο συναλλαγών αυτών που δραστηριοποιούνται στην αγορά του Forex. Αλλά δεν είναι το μοναδικό. Πολλοί πάροχοι υπηρεσιών Forex δεν περιορίζονται σε αυτά και προσφέρουν τη δυνατότητα στα μέλη τους να πραγματοποιήσουν και άλλων ειδών συναλλαγές. Οι συναλλαγές αυτές αφορούν σε άλλα πολύτιμα αγαθά. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι συναλλαγές που αφορούν σε πολύτιμα μέταλλα, όπως ο χρυσός και το ασήμι και σε αγαθά όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Άλλωστε, όπως και στην περίπτωση των νομισμάτων και του συναλλάγματος, η αξία των παραπάνω υπόκειται σε διακυμάνσεις που οφείλονται στους δείκτες της αγοράς και σε οικονομικοπολιτικές εξελίξεις. Με τη λογική αυτή, κάθε επενδυτής μπορεί να συναλλαγεί με αυτά, προβλέποντας και αναμένοντας τις διακυμάνσεις στην αξία τους.