Αξία των ταλαντωτών ορμής στην τεχνική ανάλυση

Τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους οι επενδυτές που προχωρούν σε τεχνική ανάλυση, πριν πραγματοποιήσουν τις συναλλαγές τους στην αγορά του forex είναι δεκάδες: από τα διαγράμματα και τις τιμές που φτάνουν στον υπολογιστή τους έως τους διαφορετικούς τεχνικούς δείχτες, όλα τους χαρίζουν τη δυνατότητα να υπολογίσουν και να προβλέψουν με κάποια ασφάλεια τις επόμενες κινήσεις της αγοράς. Όπως είναι φυσικό, βέβαια – ειδικά όταν μιλάμε για τεχνικούς δείκτες – καθένα από αυτά τα εργαλεία αποκαλύπτουν πληροφορίες σε διαφορετικές πτυχές. Όταν, λοιπόν, ο επενδυτής έχει πληροφορίες για αυτές που τον ενδιαφέρουν, μπορεί να προχωρήσει στη συναλλαγή του.

Μία από αυτές τις πτυχές αφορά στην αρχή και στο τέλος μιας τάσης και τα σημεία που μπορεί να αποτελέσουν την αρχή της αντιστροφής της. Οι τάσεις αποτελούν σημαντική πτυχή μιας πρόβλεψης – αρκεί, βέβαια, να υπολογιστούν σωστά, να εντοπιστούν έγκαιρα και να προβλεφθεί η αρχή, το τέλος και τα σημεία αντιστροφής.

Για να πετύχει κάτι τέτοιο, ο επενδυτής μπορεί να χρησιμοποιήσει τους ταλαντωτές ορμής. Πρόκειται για μια ομάδα δεικτών που χρησιμεύουν για την πρόβλεψη μιας τάσης. Σε αντίθεση με άλλους δείκτες, όμως, κινούνται σε ένα περιορισμένο εύρος τιμών, με αποτέλεσμα να δίνει πληροφορίες στον επενδυτή για το αν η αξία ενός ζεύγους είναι υπερτιμημένη ή υποτιμημένη τη δεδομένη στιγμή. Αν, για παράδειγμα, η τιμή που εμφανίζεται κυμαίνεται στα κορυφαία κλιμάκια του ταλαντωτή, η αξία της υπερτιμημένη – αντίστοιχα, αν κυμαίνεται στα κατώτερα, η αξία της είναι υποτιμημένη. Αυτό που έχει να κάνει, λοιπόν, στις δύο περιπτώσεις ο επενδυτής είναι να πουλήσει (εφόσον είναι υπερτιμημένη) και να αγοράσει ή να κρατήσει (εφόσον είναι υποτιμημένη).

Χάρη σε αυτή του την ιδιαιτερότητα, ένας ταλαντωτής ορμής μπορεί να προβλέψει την αρχή και το τέλος μιας τάσης, καθώς και τα σημεία, στα οποία θα αντιστραφεί. Βέβαια, πρόκειται για έναν προπορευόμενο δείκτη, του οποίου η μόνη αξία έγκειται στην πρόβλεψη και όχι στην επιβεβαίωση. Για αυτή, ο επενδυτής θα χρειαστεί ένα άλλο είδους δείκτη: του ακολουθούντα.