Απλές και κρυφές αποκλίσεις: Προειδοποιούν για τη συμπεριφορά μιας τάσης

Κατά τη διάρκεια μιας τεχνικής ανάλυσης, δεν είναι καθόλου σπάνιο τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τον τεχνικό δείκτη που χρησιμοποιεί ο επενδυτής να διαφέρουν από τα αντίστοιχα που εμφανίζει μια τιμή. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που ονομάζεται απόκλιση και το οποίο, εφόσον εντοπιστεί εγκαίρως, μπορεί να αποτελέσει ένα είδος προπορευόμενου δείκτη, αποκαλύπτοντας στον επενδυτή μια διαφαινόμενη τάση.

Οι αποκλίσεις που μπορεί να συναντήσει κάποιος επενδυτής κατά την τεχνική ανάλυση είναι συνήθως δύο ειδών: οι απλές και οι κρυφές. Και οι δύο δείχνουν μια διαφαινόμενη τάση, η οποία κρύβεται στις αποκλίσεις που εμφανίζουν οι τιμές του τεχνικού δείκτη (για παράδειγμα, ενός ταλαντωτή ορμής) και της ισοτιμίας.

Οι απλές αποκλίσεις, λοιπόν, φανερώνουν την αντιστροφή μιας τάσης. Τέτοιου είδους αποκλίσεις μπορούμε να δούμε σε δύο περιπτώσεις. Σε μια πτωτική τάση, κατά την οποία ο δείκτης εμφανίζει υψηλότερα χαμηλά και η ισοτιμία χαμηλότερα χαμηλά, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η συγκεκριμένη τάση σύντομα θα αντιστραφεί και θα ξεκινήσει να κινείται ανοδικά. Αντίστοιχα, σε μια ανοδική τάση, κατά την οποία ο δείκτης εμφανίζει χαμηλότερα υψηλά και η ισοτιμία υψηλότερα υψηλά, πιθανότατα και αυτή θα αντιστραφεί και θα ξεκινήσει μια νέα, πτωτική τάση. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, μια απλή απόκλιση φανερώνει πως η ισχύουσα τάση βρίσκεται στο τέλος της και ετοιμάζεται να αντιστραφεί, ανοδικά ή πτωτικά.

Οι κρυφές αποκλίσεις, από την άλλη, φανερώνουν στους επενδυτές πως η ισχύουσα τάση θα συνεχιστεί – ακόμη και θα ενισχυθεί. Σε μια ανοδική τάση, για παράδειγμα, μια τέτοια απόκλιση μπορεί να εντοπιστεί, αν ο τεχνικός δείκτης δείχνει χαμηλότερα χαμηλά και η ισοτιμία υψηλότερα χαμηλά. Αντίστοιχα, σε μια πτωτική τάση, το γεγονός ότι ο δείκτης δείχνει υψηλότερα υψηλά και η ισοτιμία χαμηλότερα υψηλά κρύβει μια απόκλιση. Και στις δύο περιπτώσεις, το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η παρούσα τάση θα συνεχίσει και ίσως ενισχυθεί.

Οι δύο τύποι αυτοί των αποκλίσεων μπορούν, λοιπόν, να χρησιμοποιηθούν και ως προπορευόμενοι δείκτες. Εφόσον, χάρη σε αυτές, εντοπίσουν την αντιστροφή ή την ενίσχυση μιας τάσης, οι επενδυτές μπορούν να πράξουν ανάλογα, ανοίγοντας ή κλείνοντας τη θέση τους.