Απλές συμβουλές σωστής διαχείρισης κεφαλαίου

Ένας πολύ βασικός παράγοντας επιτυχίας στην αγορά του Forex είναι η σωστή διαχείριση του κεφαλαίου. Άλλωστε, δεν πρόκειται για τυχερό παιχνίδι, αλλά για μια σειρά επενδύσεων που θα επιτρέχουν στον καθένα να αυξήσει το κεφάλαιό του. Για να καταφέρει, ωστόσο, να το αυξήσει, θα πρέπει πρώτα να το διαφυλάξει από τους κινδύνους που κρύβουν οι συναλλαγές. Με λίγα λόγια, είναι απαραίτητο να διατηρήσει το κεφάλαιό του στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, ακόμη και μετά από μια ζημιογόνα συναλλαγή, προκειμένου να μπορέσει να το επανεπενδύσει στην επόμενη.

Αυτό που απαιτεί, άλλωστε, είναι κυρίως λογική και εγκράτεια. Το πρώτο πράγμα που έχει να κάνει, είναι να επιλέξει το ύψος του κεφαλαίου που θα επενδύσει στις συναλλαγές του. Το ποσό αυτό, όπως είναι φυσικό, δε θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από αυτό που μπορεί να αντέξει ο προϋπολογισμός του. Ένας καλός μπούσουλας σε αυτή την περίπτωση είναι να θεωρήσει από την πρώτη στιγμή το κεφάλαιο που θα επενδύσει χαμένο – έτσι, δεν πρόκειται να ρισκάρει περισσότερα χρήματα από αυτά που μπορεί να χάσει.

Ένα ακόμη βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση είναι να αξιοποιεί πάντοτε τις εντολές ορίου και ελαχιστοποίησης ζημιάς. Έχοντας θέσει τις μέγιστες τιμές (για τα πιθανά κέρδη, αλλά και τη ζημία) εκ των προτέρων, γνωρίζει πως δεν πρόκειται να παρασυρθεί σε καμιά περίπτωση. Αυτός είναι, άλλωστε, και ο ρόλος των συγκεκριμένων εργαλείων: να διατηρούν εγκρατή τον επενδυτή και να μην τον αφήνουν να υποκύπτει στο φόβο ή την απληστία του.

Τέλος, θα πρέπει να είναι προσεκτικός και να μην ανοίγεται πολύ. Με λίγα λόγια, δε θα πρέπει να παρασύρεται από τη δυνατότητα της μόχλευσης, με αποτέλεσμα να επενδύει μεγάλα ποσά, τα οποία δεν τον κάνουν να νιώθει άνετα. Ένας καλός εμπειρικός κανόνας σε αυτή την περίπτωση λέει πως μια επένδυση που φέρνει άγχος και προβληματισμό είναι μια επένδυση μεγαλύτερη από αυτή που μπορεί να αντέξει κάποιος.