Απλή απόκλιση: Προειδοποιεί για την αντιστροφή μιας τάσης

Οι επενδυτές που χρησιμοποιούν τα εργαλεία τεχνικής ανάλυσης της αγοράς του Forex θα δουν κατά καιρούς μπροστά τους κάποιες διαφορές ανάμεσα στις τιμές που εμφανίζονται και την κίνηση του δείκτη που χρησιμοποιούν. Ανεξάρτητα με το ποιος είναι αυτός ο δείκτης, οι διαφορές αυτές ονομάζονται αποκλίσεις και μπορούν να χρησιμεύσουν σε μεγάλο βαθμό, καθώς, όπως και οι προπορευόμενοι δείκτες, μπορούν να φανερώσουν εγκαίρως την αντιστροφή τάσης σε μια ισοτιμία νομισμάτων στην αγορά του Forex.

Η ασυμφωνία, λοιπόν, ανάμεσα σε έναν δείκτη και την κίνηση της τιμής μπορεί να κρύβει πίσω της την αρχή μιας αντίστροφης τάσης ή την ενίσχυση της ίδιας υπάρχουσας. Και, ανάλογα με την απόκλιση που εντοπίζεται, μπορεί να προβλεφθεί εγκαίρως και η καταλληλότερη κίνηση για τον επενδυτή.

Οι τύποι απόκλισης είναι δύο: η απλή και η κρυφή. Η πρώτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σημάδι μιας πιθανής αντιστροφής της τάσης, ενώ η δεύτερη ως ένδειξη συνέχισης μια τάσης.

Για παράδειγμα, σε μια πτωτική τάση, η τιμή σημειώνει χαμηλότερα χαμηλά, αλλά ο δείκτης που χρησιμοποιούμε (ας πούμε, ένας ταλαντωτής ορμής) εμφανίζει υψηλότερα χαμηλά. Σε αυτή την περίπτωση, πρόκειται για μια απλή απόκλιση, η οποία μπορεί να προμηνύει την αντιστροφή της τάσης και την έναρξη ανόδου μιας ισοτιμίας. Κάτι τέτοιο παρατηρείται συνήθως στο τέλος μιας πτωτικής τάσης. Στην περίπτωση που η τιμή εμφανίζει νέο χαμηλότερο χαμηλό και ο ταλαντωτής δεν ακολουθεί, πιθανότατα η τιμή θα ξεκινήσει την άνοδό της και έχει έρθει η στιγμή ανοίγματος μιας θέσης στο συγκεκριμένο ζεύγος.

Στην αντίστοιχη περίπτωση μιας ανοδικής τάσης, η τιμή θα εμφανίσει υψηλότερα υψηλά, ενώ ο ταλαντωτής χαμηλότερα υψηλά. Αν η τιμή πιάσει νέα κορυφή και ο ταλαντωτής παραμείνει σε χαμηλότερο υψηλό, πιθανότατα η τάση θα ακολουθήσει πτωτική πορεία στο άμεσο μέλλον. Η απόκλιση σε αυτό το σημείο προειδοποιεί τον επενδυτή να κλείσει τη θέση του ζεύγους, πριν η ισοτιμία ξεκινήσει την καθοδική πορεία της.