Απόκλιση: Παγίδα ή χρήσιμο εργαλείο;

Ο όρος “απόκλιση” δε θα μπορούσε παρά να διαθέτει αρνητική χροιά στον τομέα των συναλλαγών και της τεχνικής ανάλυσης. Άλλωστε, η απόκλιση σε κάποιο συμπέρασμα θα μπορούσε να οδηγήσει τον επενδυτή σε κάποια λάθος εκτίμηση και κίνηση. Ωστόσο, οι αποκλίσεις έχουν αποκτήσει το ρόλο χρήσιμων εργαλείων στην τεχνική ανάλυση της αγοράς του forex, καθώς είναι σε θέση ακόμη και να προσδιορίσουν μια διαφαινόμενη τάση.

Μια απόκλιση θα εμφανιστεί στην περίπτωση που ο επενδυτής χρησιμοποιεί κάποιον τεχνικό δείκτη και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτόν διαφέρουν από τις τιμές που παρουσιάζει μια ισοτιμία. Αν, για παράδειγμα, ένας ταλαντωτής ορμής ακολουθεί μια τιμή, παρουσιάζοντας χαμηλότερα χαμηλά, όταν τα παρουσιάζει και η τιμή, ή υψηλότερα υψηλά, όταν τα παρουσιάζει και η τιμή, δεν έχουμε απόκλιση. Σε διαφορετική περίπτωση, όμως, εντοπίζεται μια απόκλιση, η οποία μπορεί να σημαίνει διαφορετικά πράγματα.

Συνήθως, όμως, και εφόσον ο τεχνικός δείκτης έχει χρησιμοποιηθεί σωστά, μια απόκλιση μπορεί να φανερώνει μια διαφαινόμενη τάση. Συγκρίνοντας τις τιμές που εμφανίζει ο δείκτης με αυτές που εμφανίζει η ισοτιμία, ο επενδυτής μπορεί να εντοπίσει αυτή την απόκλιση και να την εκμεταλλευθεί προς όφελος της συναλλαγής του. Πίσω από αυτή, άλλωστε, μπορεί να κρύβεται μια τάση, η οποία θα αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμη για την επόμενη κίνησή του.

Άλλωστε, μια απόκλιση θεωρείται προπορευόμενος δείκτης, ο οποίος μπορεί να μας πει πολλά για το μέλλον της κίνησης μιας ισοτιμίας. Χρησιμοποιώντας τη με αυτόν τον τρόπο, ο επενδυτής μπορεί να εντοπίσει τα καταλληλότερα σημεία εισόδου και εξόδου από μια αγορά. Όπως και κάθε άλλος προπορευόμενος δείκτης, όμως, η απόκλιση δεν επιβεβαιώνει μια τάση – απλά την εντοπίζει στα αρχικά της στάδια. Επόμενο βήμα, λοιπόν, θα πρέπει να είναι η επιβεβαίωσή της, με τη χρήση άλλων τεχνικών δεικτών, ειδικά σχεδιασμένων για να κάνουν ακριβώς αυτό.

Χάρη στις αποκλίσεις, λοιπόν, οι επενδυτές μπορούν – εφόσον τις εντοπίσουν έγκαιρα – να κερδίσουν πολλά, εντοπίζοντας στα αρχικά της στάδια μια διαφαινόμενη τάση. Στην περίπτωση που δεν εντοπίσουν εγκαίρως την απόκλιση, όμως, η συναλλαγή τους μπορεί να πάρει διαφορετικό δρόμο, προκαλώντας ζημίες.