Ασφάλεια στις συναλλαγές με τους παρόχους Forex

Κάθε οικονομική συναλλαγή στο διαδίκτυο (πόσο μάλιστα αυτές του Forex, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταφορές χιλιάδων ευρώ) πρέπει να διέπεται από ασφάλεια. Για το λόγο αυτό, οι πάροχοι υπηρεσιών Forex που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο φροντίζουν ώστε να παρέχουν ασφάλεια και κατά τις συναλλαγές με τα μέλη τους και κατά την αποθήκευση των κεφαλαίων τους.

Όσον αφορά στο πρώτο, οι online πάροχοι χρησιμοποιούν τις ίδιες διαδικασίες και τεχνολογίες που συναντάμε σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αλλά και σε ιστοσελίδες τυχερών παιχνιδιών. Τα στοιχεία που αποστέλλουν τα μέλη (από το όνομά τους μέχρι τον αριθμό της πιστωτικής τους κάρτας) κρυπτογραφούνται άμεσα με τεχνολογίες SSL και έπειτα αποθηκεύονται σε καλά φυλασσόμενους servers.

Φυσικά, τρομερά σημαντικός είναι και ο τομέας της φύλαξης των χρημάτων που καταθέτουν οι επενδυτές στο λογαριασμό τους, προκειμένου να προχωρήσουν στις συναλλαγές τους. Οι αξιόπιστοι πάροχοι διαχωρίζουν τα κεφάλαια από εκείνα της εταιρείας και τα καταθέτουν σε ξεχωριστούς λογαριασμούς που διαθέτει η εταιρεία. Αυτό γίνεται προκειμένου τα μέλη να μη ζημιωθούν, ακόμη και σε περίπτωση χρεοκοπίας της εταιρείας. Φυσικά, οι συγκεκριμένοι λογαριασμοί έχουν ανοιχτεί σε τράπεζες εμπιστοσύνης. Ακόμη και στην περίπτωση χρεοκοπίας, μάλιστα, πολλές εταιρείες έχουν φροντίσει να συνεργαστούν με το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών (ICF).

Οι εταιρείες του χώρου, τέλος, υπόκεινται σε ελέγχους από τις αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι έχουν τη δυνατότητα να αποζημιώσουν τα μέλη τους ανά πάσα στιγμή. Έτσι, οι επενδυτές που τις επιλέγουν γνωρίζουν ότι δεν τίθεται θέμα καθυστέρησης πληρωμών ή απουσίας ρευστότητας.
Όλες οι παραπάνω εγγυήσεις ασφαλείας αποτελούν τις συνηθέστερες και σκοπό έχουν να εξασφαλίσουν τους πελάτες των παρόχων αυτών και να τους επιτρέψουν να πραγματοποιήσουν τις συναλλαγές και τις επενδύσεις τους, χωρίς επιπλέον άγχος. Aπό τη στιγμή που γνωρίζουν πως πρόκειται για μια αποδεδειγμένα αξιόπιστη εταιρεία, η οποία προστατεύει τα στοιχεία και τα κεφάλαιά τους αποτελεσματικά από εξωτερικούς κινδύνους, δεν έχουν παρά να επικεντρωθούν στις συναλλαγές τους.