Αυτόματες συναλλαγές Forex

Η τεχνολογία και η ανάπτυξη του διαδικτύου και στην αγορά του Forex είχε ως αποτέλεσμα όχι μόνο την είσοδο των μαζών στην αγορά αυτή, αλλά και δεκάδες μεθόδους συναλλαγών που δεν ήταν διαθέσιμες πριν μερικές δεκαετίες. Φυσικά, μιλάμε για τη δυνατότητα συναλλαγών από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, το άνοιγμα της αγοράς σε επενδυτές μικρότερων δυνατοτήτων, την αμεσότητα των συναλλαγών, αλλά και εργαλεία που μπορούν είτε να βοηθήσουν στην πραγματοποίηση μιας συμφωνίας είτε να την ολοκληρώσουν αυτόματα!

Το τελευταίο χαρακτηριστικό αποδεικνύεται εξαιρετικά χρήσιμο για πολλούς επενδυτές. Οι αυτόματες συναλλαγές στην αγορά του Forex είναι δυνατές, χάρη στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, και μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω ειδικών λογισμικών με δύο τρόπους: τον ημιαυτόματο (signal-based) και τον πλήρως αυτοματοποιημένο (robotic).

Ο πρώτος απαιτεί τη συμμετοχή του επενδυτή. Σε αντίθεση με τις απλές συναλλαγές, όμως, δε ζητά από αυτόν να λάβει μόνος του τις αποφάσεις. Τα λογισμικά που χρησιμοποιούνται για τις ημιαυτόματες συναλλαγές συνδέονται σε ένα δίκτυο, από το οποίο παίρνουν προκαθορισμένες εντολές βασισμένες σε επιτυχημένες συναλλαγές και στρατηγικές Forex. Αυτές μεταφέρονται στον υπολογιστή του επενδυτή ως πιθανές εντολές και ο ίδιος μπορεί να επιλέξει χειροκίνητα, αν θα τις χρησιμοποιήσει ή όχι.

Ο δεύτερος τρόπος δεν αφήνει περιθώρια ελιγμών στον επενδυτή. Το μόνο που έχει να κάνει είναι να ορίσει τις σημαντικές παραμέτρους: ημερομηνίες, τιμές και ποσότητες. Από εκεί και πέρα, το ρομποτικό σύστημα αναλαμβάνει να εντοπίσει και να προχωρήσει στις συμφωνίες που πληρούν τα συγκεκριμένα κριτήρια. Χάρη σε αυτόν τον τρόπο, οι επενδυτές μπορούν να ολοκληρώσουν μεγάλο αριθμό συναλλαγών σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, χωρίς να βρίσκονται καν πάνω από τον υπολογιστή τους.

Από τη στιγμή που η ανθρώπινη παρέμβαση μειώνεται ή εξαλείφεται από τις συγκεκριμένους μεθόδους, οι αυτόματες συναλλαγές μπορούν να αποβούν εξαιρετικά επικερδείς. Εφόσον τα κριτήρια που θα οριστούν ή οι στρατηγικές που θα ακολουθηθούν είναι σωστά, οι επενδυτές μπορούν να πραγματοποιήσουν ταυτόχρονα δεκάδες ή και εκατοντάδες συναλλαγές. Επιπλέον, ελαττώνουν το ρίσκο που προκύπτει από τον ψυχολογικό παράγοντα.

Από την άλλη, ωστόσο, οι αυτόματες συναλλαγές είναι περισσότερο επιρρεπείς σε απάτες, οπότε οι επενδυτές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.