Αυτόματο κλείσιμο συναλλαγών: Εργαλείο ψυχρής λογικής

Η ψυχρή λογική πρέπει να συνοδεύει τον επενδυτή σε κάθε συναλλαγή του στην αγορά του Forex. Το κατάλληλο άνοιγμα και κλείσιμο μιας θέσης δε γίνεται χάρη σε ένστικτο ή άλλα συναισθήματα, αλλά χάρη σε παραμέτρους που καλά θα έχει κάνει ο επενδυτής να ορίσει νωρίτερα. Με τον τρόπο αυτό, δε θα παρασυρθεί ούτε από το φόβο του, στην περίπτωση που ξεκινήσουν να εμφανίζονται ζημίες, ούτε από την απληστία του, στην περίπτωση που ξεκινήσει να συγκεντρώνει κέρδη.

Σύμβουλοί του, λοιπόν, δε θα πρέπει να είναι τα συναισθήματά του, αλλά οι υπολογισμοί που έχει κάνει εκ των προτέρων – για παράδειγμα, το πιθανό χαμηλότερο σημείο της ισοτιμίας ή το ποσό που αντέχει να χάσει. Τους υπολογισμούς αυτούς, μάλιστα, έχει τη δυνατότητα να θέσει ως παραμέτρους στη συναλλαγή του.

Αυτό θα γίνει μέσω δύο εξαιρετικά χρήσιμων εργαλείων που μπορεί να χρησιμοποιήσει στις συναλλαγές του: τις εντολές ορίου και ελαχιστοποίησης ζημίας (limit και stop order). Χάρη στις συγκεκριμένες εντολές, μπορεί να θέσει το μέγιστο ποσό κερδών ή ζημίας και να ορίσει εκ των προτέρων το κλείσιμο μιας συναλλαγής τη στιγμή που του υποδεικνύει η λογική και όχι το συναίσθημα.

Η εντολή ορίου είναι αυτή που αφορά στα κέρδη. Για παράδειγμα, κάποιος που αγοράζει το ζεύγος EUR/USD μπορεί να θέσει, μέσω αυτής της εντολής, τη διαφορά ισοτιμίας στην οποία επιθυμεί να κλείσει η θέση του (και να πουλήσει το ζεύγος). Μόλις η ισοτιμία ξεκινήσει να κινείται υπέρ του και η συγκεκριμένη διαφορά καλυφθεί, η συναλλαγή θα κλείσει αυτόματα και ο επενδυτής θα εισπράξει τα κέρδη που υπολόγιζε.

Η εντολή ελαχιστοποίησης ζημίας φροντίζει για το ακριβώς αντίθετο ενδεχόμενο. Αν ο ίδιος επενδυτής θέσει μια εντολή ελαχιστοποίησης ζημίας και η ισοτιμία του ζεύγους EUR/USD ξεκινήσει να κινείται αντίθετα στις προβλέψεις του (προκαλώντας του ζημίες), η εντολή θα κλείσει τη συναλλαγή στην ακριβή ισοτιμία που όρισε εκ των προτέρων ο επενδυτής. Θα τον γλιτώσει έτσι από μεγαλύτερες ζημίες, που ενδεχομένως το κεφάλαιό του δε θα μπορούσε να αντέξει.

Οι δύο αυτές εντολές, λοιπόν, κλείνουν αυτόματα μια συναλλαγή, ανάλογα με το αποτέλεσμά της, βοηθώντας τον επενδυτή να μην παρασυρθεί από τα συναισθήματά του.