Βασικά βήματα πριν τις συναλλαγές: Επιλογή λογαριασμού

Πριν ξεκινήσει τις συναλλαγές του στην αγορά του Forex, κάθε επενδυτής θα πρέπει πρώτα να εγγραφεί σε μια ιστοσελίδα κάποιου forex broker και έπειτα να καταθέσει χρήματα στο νέο λογαριασμό του. Ένα ακόμη σημαντικό βήμα, όμως, αφορά στην επιλογή του κατάλληλου τύπου λογαριασμού, ο οποίος θα καλύπτει τις ανάγκες του και θα είναι σύμφωνος με τις δυνατότητές του.

Εξάλλου, στους forex brokers δε συναντάμε έναν μόνο τύπο λογαριασμού, αλλά τουλάχιστον τέσσερις. Οι τύποι αυτοί λογαριασμών διαφέρουν ως προς τον όγκο των συναλλαγών που επιτρέπουν στους κατόχους τους να πραγματοποιήσουν, αλλά και στα προνόμια που προσφέρουν.

Ο πιο συνηθισμένος είναι αυτός που ονομάζουμε στάνταρ. Αυτός διαθέτει ένα λογικό κατώτατο όριο κατάθεσης και επιτρέπει στον κάτοχό του να πραγματοποιήσει συναλλαγές σε στάνταρ lots. Τα lots είναι η μονάδα μέτρησης της αξίας ενός ζεύγους και ισούνται με 100.000 μονάδες του νομίσματος βάσης. Κοινώς, όταν κάποιος αγοράζει ένα lot του ζεύγους EUR/USD, αγοράζει 100.000 ευρώ.

Κάτω από το στάνταρ λογαριασμό βρίσκεται ο mini. Σε αυτόν, το ελάχιστο όριο κατάθεσης είναι χαμηλότερο και οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε mini lots, ίσα με 10.000 μονάδες του νομίσματος βάσης ενός ζεύγους. Και ακόμη μικρότερες μπορούν να είναι οι συναλλαγές ενός micro λογαριασμού, ο οποίος χρησιμοποιεί τα micro lots, ίσα με 1.000 μονάδες του νομίσματος βάσης. Φυσικά, ακόμη μικρότερο είναι και το ελάχιστο όριο κατάθεσης.

Οι δύο τελευταίοι τύποι λογαριασμών απευθύνονται κυρίως σε επενδυτές μικρών δυνατοτήτων. Χάρη σε αυτούς, δεν είναι αναγκασμένοι να ρισκάρουν τεράστια (για το πορτοφόλι τους) ποσά. Επιπλέον, εξυπηρετούν και άλλους επενδυτές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν πολλές συναλλαγές μικρότερου όγκου ταυτόχρονα.

Αντίστοιχα, όμως, υπάρχουν και λογαριασμοί που απευθύνονται σε επενδυτές μεγάλης οικονομικής άνεσης. Αυτοί μπορεί να ονομάζονται premium, gold, platinum ή VIP (ανάλογα με τον forex broker) και, μέσω αυτών, οι επενδυτές πραγματοποιούν συναλλαγές σε στάνταρ lots. Οι συναλλαγές αυτές, ωστόσο, είναι συνήθως μεγαλύτερου όγκου – άλλωστε και οι καταθέσεις σε έναν τέτοιο λογαριασμό είναι κατά κανόνα σαφώς υψηλότερες. Και, από τη στιγμή που οι κάτοχοί τους ρισκάρουν τόσα πολλά χρήματα, δικαιούνται και επιπλέον προνόμια, όπως προσωπικούς αναλυτές και άλλες υπηρεσίες.

Κάθε επενδυτής, λοιπόν, θα πρέπει να επιλέξει τον τύπο λογαριασμού που εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες και τις δυνατότητές του, ώστε να εκμεταλλευθεί με τον καλύτερο τρόπο τις δυνατότητες που του προσφέρονται.

Δείτε και εδώ:

κατάθεση/ανάληψη μέσω μέσω τραπεζικού εμβάσματος

κατάθεση/ανάληψη μέσω e-wallet

κατάθεση/ανάληψη μέσω πιστωτική/χρεωστική κάρτα