Βελτιωμένες απαιτήσεις περιθωρίου για το CHF από την XM

H ΧΜ ενημερώνει τα μέλη της για μια αλλαγή που έχει ξεκινήσει να ισχύει στους λογαριασμούς και στη διαδικασία συγκεκριμένων συναλλαγών στην αγορά του forex, από την 20η Μαρτίου. Η εν λόγω αλλαγή αφορά σε όσους πραγματοποιούν συναλλαγές με ζεύγη που περιέχουν το ελβετικό φράγκο (CHF) και μειώνει τις απαιτήσεις περιθωρίου που ίσχυαν έως σήμερα.

Χάρη στην αλλαγή που ανακοίνωσε η XM, λοιπόν, οι συναλλαγές στην αγορά του forex με ζεύγη που περιέχουν το CHF είναι ευκολότερες και απαιτούν μικρότερο περιθώριο.

Μικρότερες απαιτήσεις περιθωρίου

Αναλυτικότερα, η XM ανακοίνωσε πως αλλάζουν οι πρόσθετες απαιτήσεις περιθωρίου που ισχύουν στην πλατφόρμα συναλλαγών της, όσον αφορά στα ζεύγη νομισμάτων που περιέχουν το CHF.

Έως τώρα, οι απαιτήσεις περιθωρίου για τα συγκεκριμένα ζεύγη ισούνταν με το τετραπλάσιο του περιθωρίου που ίσχυε σύμφωνα με τη μόχλευση κάθε λογαριασμού. Πλέον, όμως, αυτό έχει μειωθεί και δεν ξεπερνά το διπλάσιο. Αυτό σημαίνει ότι οι επενδυτές δεν είναι πλέον αναγκασμένοι να διατηρούν τόσο μεγάλα ποσά στο περιθώριο κάθε συναλλαγής με CHF.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της XM, μάλιστα, η αλλαγή που τέθηκε σε ισχύ από τις 20 Μαρτίου, δεν ισχύει μόνον για τις νέες θέσεις που θα ανοίγουν στην αγορά του forex οι επενδυτές, αλλά και για τις υφιστάμενες – δηλαδή τις ήδη ανοιχτές.