Βελτιωμένες συναλλαγές CFDs στην Plus500

H Plus500 βελτίωσε τις υπηρεσίες που προσφέρει στον τομέα συναλλαγών των CFDs, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες, αλλά και αυξημένα περιθώρια μόχλευσης.

Η εταιρεία συγκέντρωσε όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες (από αυτές που αφορούν στην ενημέρωση μέχρι αυτές που διευκολύνουν τις συναλλαγές) στον τομέα των CFDs, προκειμένου να εξυπηρετήσει τα μέλη που προτιμούν αυτού του είδους της συναλλαγές. Επιπλέον, αύξησε ακόμη περισσότερο τα περιθώρια μόχλευσης, με αποτέλεσμα οι επενδυτές να έχουν τη δυνατότητα αυξημένων κερδών σε κάθε συναλλαγή.