Γενική περιγραφή ηλεκτρονικής πλατφόρμας online Forex

Κάθε online πάροχος υπηρεσιών Forex προσφέρει στα μέλη του τη δική του ηλεκτρονική πλατφόρμα, προκειμένου να ενημερώνεται για τις συναλλαγές, αλλά και να τις πραγματοποιεί. Οι συγκεκριμένες πλατφόρμες έχουν κάποιες διακριτές διαφορές μεταξύ τους, οι οποίες οφείλονται στα διαφορετικά λογισμικά (αλλά ενδεχομένως και υπηρεσίες που προσφέρει ο κάθε πάροχος) που χρησιμοποιούνται. Ωστόσο, τα κοινά σημεία τους είναι περισσότερα των διαφορών τους.

 

Πρώτα απ’ όλα, μια ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών μπορεί να διατίθεται ως πρόγραμμα που εγκαθίσταται στον υπολογιστή του επενδυτή ή να ανοίγει απευθείας στον browser του. Οι περισσότερες από αυτές είναι συμβατές με τα δημοφιλέστερα λειτουργικά συστήματα, όπως τα Windows και αυτό της Apple, αλλά και με αυτά που χρησιμοποιούν πολλά κινητά και tablets.

Δεύτερον, οι επιλογές που παρέχουν είναι λίγο-πολύ ίδιες, ανάλογα και με τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι πάροχοι. Σε γενικές γραμμές, μια ηλεκτρονική πλατφόρμα μπορεί να χωριστεί σε τέσσερα κομμάτια. Αυτό της παρουσίασης και επιλογής των τρέχουσων ισοτιμιών στα ζεύγη νομισμάτων, αυτό της παρουσίασης των γραφημάτων και άλλων τεχνικών αναλύσεων που αποτελούν απαραίτητα εργαλεία για την ενημέρωση του επενδυτή, αυτό του ανοίγματος και κλεισίματος συναλλαγών και αυτό που παρουσιάζει τις συναλλαγές του επενδυτή, ανοιχτές και κλειστές.

Στο πρώτο κομμάτι, ο επενδυτής θα δει όλα τα διαθέσιμα νομίσματα και τις μεταξύ τους ισοτιμίες. Αναλυτικότερα, θα δει τις τιμές αγοράς και πώλησης για κάθε ζεύγος, οι οποίες σχηματίζουν το spread, το κέρδος, δηλαδή του παρόχου για κάθε συναλλαγή. Από εκεί μπορεί να επιλέξει συνήθως και το ζεύγος της συναλλαγής του.

Σημαντικότατο είναι και το δεύτερο κομμάτι, το οποίο θα του παρουσιάσει απαραίτητα ενημερωτικά στοιχεία για το ζεύγος που επέλεξε. Γραφήματα, διαγράμματα και άλλες προβλέψεις θα γεμίσουν την οθόνη του υπολογιστή του, παρουσιάζοντας τις τάσεις της αγοράς. Παράλληλα, έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει και άλλα ενημερωτικά εργαλεία που πιθανόν προσφέρει ο εν λόγω πάροχος. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν η ροή οικονομικών ειδήσεων από διεθνή πρακτορεία και σχετικά άρθρα.

Επόμενο βήμα είναι να μεταβεί στο τρίτο κομμάτι, από το οποίο θα ανοίξει και θα κλείσει τη θέση του. Εκεί θα επιλέξει το μέγεθος της μόχλευσης και το περιθώριό του (το ποσό, δηλαδή που επιθυμεί να ρισκάρει), ενώ θα έχει τη δυνατότητα να θέσει επιπλέον όρους, όπως το όριο ασφαλείας σε περίπτωση ζημίας, καθώς και άλλα φίλτρα. Φυσικά, η παραπάνω διαδικασία αποτελεί την απλούστερη στην αγορά του Forex, εφόσον μιλάμε για μια ημερήσια συναλλαγή. Σε διαφορετική περίπτωση, η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα επιλογής του τύπου συναλλαγής (από δικαιώματα επιλογής και προθεσμιακές συμφωνίες μέχρι CFDs και συμφωνίες μελλοντικής εκπλήρωσης). Σε κάθε περίπτωση, ο επενδυτής δεν έχει παρά να συμπληρώσει τους όρους της συναλλαγής ή της συμφωνίας που επιθυμεί να συνάψει. Κάθε πλατφόρμα μπορεί να διαφέρει ως προς τον τρόπο παρουσίασης του interface, ωστόσο, οι διαδικασίες ελάχιστα διαφέρουν – όποια πλατφόρμα κι αν επιλέξει ο επενδυτής. Εξαίρεση σε αυτό μπορούν να αποτελέσουν κάποια εργαλεία ή συγκεκριμένες επιπλέον δυνατότητες που προσφέρουν ορισμένες εταιρείες και οι οποίες έχουν σκοπό να προσελκύσουν περισσότερα μέλη.

Από εκεί και πέρα, κάθε ηλεκτρονική πλατφόρμα διαφέρει ως προς το στήσιμο και την εμφάνισή της, καθώς και ως προς τις επιπλέον δυνατότητες που προσφέρει. Οι πάροχοι ανταγωνίζονται έντονα σε αυτό το κομμάτι και φιλοδοξούν να προσφέρουν τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες, προκειμένου να ξεχωρίσουν. Επιπλέον, διαφορές εντοπίζονται και ανάμεσα στους διαφορετικούς τύπους πλατφόρμας που διατίθενται. Πολλοί πάροχοι προσφέρουν διαφορετικά πακέτα δυνατοτήτων, ανάλογα με το μέγεθος των επενδύσεων – με λίγα λόγια, όσοι πραγματοποιούν συναλλαγές μεγάλου ύψους έχουν περισσότερες δυνατότητες συναλλαγών και χρησιμοποιούν διαφορετικού σχεδιασμού πλατφόρμες, οι οποίες τις υποστηρίζουν.

Οι ομοιότητες των ηλεκτρονικών πλατφορμών που συναντάμε σε διαφορετικούς παρόχους, λοιπόν, είναι απόλυτα λογικές και αναμενόμενες, αφού όλες προσφέρουν τις ίδιες υπηρεσίες. Το ίδιο συμβαίνει και με τη διαδικασία συναλλαγών. Ωστόσο, οι – μικρές έστω – διαφορές τους αποτελούν πεδίο ανταγωνισμού ανάμεσα στους παρόχους και ένα από τα σημεία που τους επιτρέπουν να ξεχωρίσουν.