Για αλλαγές στο ωράριο συναλλαγών ενημερώνει η XM

Η τελευταία Δευτέρα του Αυγούστου αποτελεί αργία στο Ηνωμένο Βασίλειο, με αποτέλεσμα να παραμείνουν κλειστές οι Τράπεζες και τα υπόλοιπα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Το γεγονός αυτό με τη σειρά του επηρεάζει την αγορά του forex και τους επενδυτές που πραγματοποιούν συναλλαγές σε χρηματοοικονομικά μέσα που σχετίζονται με την αγγλική αγορά.

Εξαιτίας της αργίας της τελευταίας Δευτέρας του Αυγούστου στο Ηνωμένο Βασίλειο, λοιπόν, θα υπάρξουν κάποιες προσωρινές αλλαγές στο ωράριο συναλλαγών συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών μέσων. Για τις αλλαγές αυτές φροντίζει να ενημερώσει τους επενδυτές η XM.

Οι αλλαγές στο ωράριο συναλλαγών

Συγκεκριμένα, οι αλλαγές θα ισχύσουν στις 28 Αυγούστου, ενώ την επόμενη ημέρα το ωράριο θα επανέλθει κανονικά. Σύμφωνα με τον πίνακα που δημοσίευσε η XM, οι αλλαγές θα έχουν ως εξής σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά μέσα:

Χρηματοοικονομικό μέσο 28/08 29/08
UK100 Κλειστά Κανονικό ωράριο
UK100Cash Κλειστά Κανονικό ωράριο
3iGroup Κλειστά Κανονικό ωράριο
Aviva Κλειστά Κανονικό ωράριο
BP Κλειστά Κανονικό ωράριο
BAESystems Κλειστά Κανονικό ωράριο
Barclays Κλειστά Κανονικό ωράριο
Barratt Κλειστά Κανονικό ωράριο
BTGroup Κλειστά Κανονικό ωράριο
Burberry Κλειστά Κανονικό ωράριο
Betfair Κλειστά Κανονικό ωράριο
Easyjet Κλειστά Κανονικό ωράριο
GSK Κλειστά Κανονικό ωράριο
G4S Κλειστά Κανονικό ωράριο
HSBC Κλειστά Κανονικό ωράριο
Ladbrokes Κλειστά Κανονικό ωράριο
Legal&Gen Κλειστά Κανονικό ωράριο
Lloyds Κλειστά Κανονικό ωράριο
LSE Κλειστά Κανονικό ωράριο
ManGroup Κλειστά Κανονικό ωράριο
Marks&Spen Κλειστά Κανονικό ωράριο
Next Κλειστά Κανονικό ωράριο
Prudential Κλειστά Κανονικό ωράριο
RBS Κλειστά Κανονικό ωράριο
Rolls-Royce Κλειστά Κανονικό ωράριο
SHELL Κλειστά Κανονικό ωράριο
Sainsbury Κλειστά Κανονικό ωράριο
SKY Κλειστά Κανονικό ωράριο
StdCharter Κλειστά Κανονικό ωράριο
Tesco Κλειστά Κανονικό ωράριο
ThomasCook Κλειστά Κανονικό ωράριο
Unilever Κλειστά Κανονικό ωράριο
Vodafone Κλειστά Κανονικό ωράριο