Για αλλαγές στο ωράριο συναλλαγών προειδοποιεί η XM

Η XM ενημερώνει τα μέλη της που πραγματοποιούν συναλλαγές στην αγορά του forex για κάποιες αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας των αγορών τις επόμενες ημέρες. Η εβδομάδα που διανύουμε, άλλωστε, περιλαμβάνει δύο σημαντικούς εορτασμούς, οι οποίοι θα επηρεάσουν το ωράριο συναλλαγών.

Αναλυτικότερα, λόγω του εορτασμού της Κινεζικής Πρωτοχρονιάς και της Ημέρας του Προέδρου, θα επηρεαστεί το ωράριο συναλλαγών διάφορων χρηματοοικονομικών μέσων, στις 15, 16 και 19 Φεβρουαρίου. Για αυτό το λόγο, η XM ενημερώνει τα μέλη της για τις αλλαγές στο ωράριο, προκειμένου να ενεργήσουν ανάλογα.

Οι αλλαγές στο ωράριο συναλλαγών της αγοράς forex

Ο πίνακας με τις αναλυτικές αλλαγές στο ωράριο συναλλαγών που ανακοίνωσε η XM έχει ως εξής:

 

Χρηματοοικονομικό μέσο 15/02 16/02
HK50Cash Κλείσιμο νωρίτερα 05:55 Κλειστά

 

Χρηματοοικονομικό μέσο 19/02
SBEANmar18 Κλειστά
CORNmar18 Κλειστά
WHEATmar18 Κλειστά
COTTOmar18 Κλειστά
SUGARmar18 Κλειστά
COFFEmay18 Κλειστά
COCOAmay18 Κλειστά
HGCOPmar18 Κλείσιμο νωρίτερα 19:55
OILapr18 Κλείσιμο νωρίτερα 19:55
OILMnapr18 Κλείσιμο νωρίτερα 19:55
NGASmar18 Κλείσιμο νωρίτερα 19:55
GER30mar18 Κλείσιμο νωρίτερα 22:55
GER30Cash Κλείσιμο νωρίτερα 22:55
HK50Cash Κλειστά
JP225mar18 Κλείσιμο νωρίτερα 19:55
JP225Cash Κλείσιμο νωρίτερα 19:55
UK100mar18 Κλείσιμο νωρίτερα 22:55
UK100Cash Κλείσιμο νωρίτερα 22:55
USDXmar18 Κλείσιμο νωρίτερα 19:55
US30mar18 Κλείσιμο νωρίτερα 19:55
US30Cash Κλείσιμο νωρίτερα 19:55
US100mar18 Κλείσιμο νωρίτερα 19:55
US100Cash Κλείσιμο νωρίτερα 19:55
US500mar18 Κλείσιμο νωρίτερα 19:55
US500Cash Κλείσιμο νωρίτερα 19:55
Gold Κλείσιμο νωρίτερα 19:55
Silver Κλείσιμο νωρίτερα 19:55
PALLmar18 Κλείσιμο νωρίτερα 19:55
PLATapr18 Κλείσιμο νωρίτερα 19:55
Μετοχές ΗΠΑ Κλειστά