Γραμμές τάσης: Η τάση μπροστά στα μάτια μας

Οι τάσεις και οι κινήσεις τους αποτελούν το βασικότερο ίσως εργαλείο πρόβλεψης των μελλοντικών κινήσεων μιας ισοτιμίας. Για αυτό το λόγο, άλλωστε, τα περισσότερα εργαλεία τεχνικής ανάλυσης έχουν σκοπό όχι μόνο να εντοπίσουν τις τάσεις, αλλά και να οπτικοποιήσουν διάφορες πτυχές της, όπως η ορμή, η διάρκεια και άλλες.

Ανάμεσα στα εργαλεία αυτά υπάρχει και ένα εξαιρετικά απλό που σκοπό έχει να εντοπίσει και να οπτικοποιήσει μια τάση. Πρόκειται για τις γραμμές τάσεις, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν εύκολα και να μας δείξουν όχι μόνο την τρέχουσα κατεύθυνση μιας τάσης, αλλά και τα σημεία υποστήριξης και αντίστασης των τιμών μιας ισοτιμίας.

Η εφαρμογή μιας γραμμής τάσης είναι απλούστατη. Όταν κάποιος επενδυτής εντοπίσει μια ανοδική τάση, δεν έχει παρά να ενώσει με μια γραμμή τα χαμηλότερα χαμηλά της ισοτιμίας σε ένα χρονικό διάστημα. Αντίστοιχα, σε μια καθοδική, δεν έχει παρά να ενώσει τα υψηλότερα υψηλά. Από τη στιγμή που τουλάχιστον δύο τιμές ενωθούν, έχουμε στη διάθεσή μας μια γραμμή τάσης. Στην περίπτωση που υπάρχουν δύο γραμμές (μια για ανοδική τάση και μια για καθοδική) και σε κάποιο σημείο διασταυρωθούν, τότε πιθανόν βρισκόμαστε μπροστά σε μια αντιστροφή της τάσης.

Η μεγαλύτερη χρησιμότητα μιας γραμμής τάσης, ωστόσο, εντοπίζεται στην περίπτωση που οι τιμές μιας ισοτιμίας κινούνται πάνω-κάτω (ζιγκ-ζαγκ) και μια απλή ματιά στο γράφημα δεν είναι αρκετή να μας βοηθήσει να καταλήξουμε σε συμπεράσματα. Ενώνοντας τα υψηλότερα υψηλά ή τα χαμηλότερα χαμηλά, η τάση μπορεί να οπτικοποιηθεί εύκολα και να μας βοηθήσει να αγνοήσουμε κινήσεις που δεν επηρεάζουν ουσιαστικά τις τιμές μιας ισοτιμίας.

Η αξιοπιστία μιας γραμμής τάσης, τέλος, επιβεβαιώνεται από τη σταθερότητά της. Ενώνοντας τα υψηλότερα υψηλά ή τα χαμηλότερα χαμηλά, ο επενδυτής θα πρέπει να δει μια ευθεία γραμμή, την οποία “σέβονται” οι επόμενες τιμές. Εφόσον κάτι τέτοιο συμβεί, μπορεί να είναι βέβαιος ότι βρίσκεται μπροστά σε μια ανοδική ή καθοδική τάση, την οποία μπορεί να αναλύσει περαιτέρω, χάρη στα υπόλοιπα εργαλεία τεχνικής ανάλυσης που έχει στη διάθεσή του.