Δείκτης ADX: Μετρά την ισχύ μιας ορμής

Οι επενδυτές που πραγματοποιούν συναλλαγές στην αγορά του forex ουσιαστικά “κυνηγούν” τις τάσεις κάθε ισοτιμίας, τις κινήσεις εκείνες, δηλαδή που φανερώνουν μια σταθερή άνοδο ή πτώση της τιμής της. Ο εντοπισμός των τάσεων αυτών αποτελεί τον πλέον ιδανικό τρόπο να αποκομίσει κάποιος κέρδη από μια συναλλαγή του σε ζεύγη νομισμάτων.

Για αυτό το λόγο, άλλωστε, υπάρχουν και τόσα εργαλεία και τεχνικοί δείκτες που είναι αφιερωμένοι στον εντοπισμό μιας τάσης. Τέτοιου είδους εργαλεία μπορούν να προβλέψουν την κίνηση μιας τάσης, το χρονικό όριο έναρξής της, το τέλος της ή την αντιστροφή της. Ανάμεσα στους δείκτες αυτούς, όμως, υπάρχει και κάποιος που μετρά ουσιαστικά την ισχύ της τάσης.

Πρόκειται για τον ADX (Average Directional Index), έναν τεχνικό δείκτη που φανερώνει όχι την κατεύθυνση μιας τάσης, αλλά την ισχύ της – κοινώς αποκαλύπτει αν μια τάση αξίζει εκμετάλλευσης ή αν πρόκειται να εξασθενήσει σύντομα, φέρνοντας μηδαμινά κέρδη στους επενδυτές.

Ο ADX παρουσιάζεται με τιμές ανάμεσα στο 0 και στο 100. Οι τιμές αυτές αποκαλύπτουν την ισχύ της τάσης και όσο μεγαλύτερες είναι τόσο μεγαλύτερη είναι και η τάση. Κατά κανόνα, οι επενδυτές που χρησιμοποιούν τον ADX αποφεύγουν να εκμεταλλευτούν τάσεις, οι οποίες έχουν τιμή στον ADX που δεν ξεπερνά το 25-30. Αντίθετα, όσες ξεπερνούν αυτό το όριο κρίνονται αρκετά ισχυρές – και φυσικά, όσες πλησιάζουν την τιμή του 100 είναι αυτές που αναμένεται να έχουν τη μεγαλύτερη ισχύ και να αποφέρουν και τα σημαντικότερα κέρδη!

Από τη στιγμή, όμως, που ο ADX φανερώνει αποκλειστικά την ισχύ μιας τάσης, η χρήση μόνο του συγκεκριμένου δείκτη δε μπορεί να βοηθήσει τον επενδυτή να καταλήξει σε εμπεριστατωμένα συμπεράσματα. Χρειάζεται, άλλωστε, πρώτα απ’ όλα να εντοπίσει την τάση και έπειτα να υπολογίσει την κατεύθυνσή της (ανοδική ή καθοδική). Και, μόλις ολοκληρώσει τη συγκεκριμένη διαδικασία, δεν έχει παρά να μετρήσει την ισχύ της, εφαρμόζοντας τον τεχνικό δείκτη ADX.