Δημοφιλείς προσφορές forex brokers: Δωρεάν υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που έχουν στη διάθεσή τους τα μέλη των forex brokers είναι δεκάδες και μπορεί να ξεκινούν από τις πιο απλές και απαραίτητες για τις συναλλαγές τους και να καταλήγουν σε περισσότερο συγκεκριμένες και προνομιακές υπηρεσίες που μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τις πιθανότητες κέρδους. Η δεύτερη κατηγορία υπηρεσιών συνήθως απαιτεί και κάποιο αντίτιμο από τους επενδυτές – σε πολλές περιπτώσεις, όμως, αποτελεί αντικείμενο προσφοράς, με αποτέλεσμα να προσφέρεται δωρεάν.

Με λίγα λόγια, κάποιοι forex brokers ανακοινώνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα προσφορές που δεν αφορούν σε κάποιο bonus ή διαγωνισμό, αλλά στην παροχή συνδρομητικών υπηρεσιών χωρίς κανένα κόστος. Αυτό σημαίνει ότι οι παίχτες που θα εκμεταλλευτούν τις εν λόγω προσφορές θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν εργαλεία και υπηρεσίες που τα αντίστοιχα μέλη ενός άλλου forex broker μπορεί να πληρώνουν.

Τέτοιου είδους υπηρεσίες είναι αρκετές και διαφέρουν από forex broker σε forex broker. Για παράδειγμα, κάποια ιστοσελίδα μπορεί να προσφέρει δωρεάν τις υπηρεσίες των ειδικών συμβούλων ή να παρέχει στα μέλη της ένα πλήθος forex robots που πραγματοποιούν αυτόματα τις συναλλαγές. Αντίστοιχα, κάποιες άλλες μπορεί να προσφέρουν χωρίς χρέωση τη δυνατότητα χρήσης ενός VPS (virtual private server), ο οποίος επιτρέπει την πραγματοποίηση συναλλαγών με μεγαλύτερες ταχύτητες και αυξημένα επίπεδα ασφαλείας. Και άλλοι μπορούν να προσφέρουν οτιδήποτε άλλο, από τη δυνατότητα επικοινωνίας με προσωπικούς συμβούλους έως την κατάθεση και ανάληψη χρημάτων χωρίς καμία προμήθεια.

Οι συγκεκριμένες προσφορές, λοιπόν, μπορούν να ανακοινώνονται αυτούσιες ή στο πλαίσιο κάποιων άλλων. Για παράδειγμα, πολλοί forex brokers προσφέρουν δωρεάν τις παραπάνω υπηρεσίες σε μέλη τους που προχωρούν συχνά σε συναλλαγές μεγάλου όγκου και συγκεντρώνον χιλιάδες πόντους αποζημίωσης. Κάποιες άλλες, οι οποίες απαιτούν συνδρομή από τους επενδυτές που διαθέτουν λογαριασμούς μικρών δυνατοτήτων, μπορεί να προσφέρονται δωρεάν σε όσους έχουν ανοίξει Gold, Premium ή VIP λογαριασμό. Σε κάθε περίπτωση, όμως, κάθε επενδυτής μπορεί να αναζητήσει τέτοιου είδους προσφορές και να εκμεταλλευτεί χωρίς κόστος συνδρομητικές υπηρεσίες.