Διάκριση για την ΧΜ από τον οργανισμό Investors In People

Η XM διακρίθηκε επίσημα από τον διεθνή οργανισμό Investors Ιn People, ο οποίος αναγνωρίζει και διακρίνει εταιρείες που είναι πραγματικά αφοσιωμένες στο έργο τους και δίνουν την ευκαιρία στους ανθρώπους να φτάσουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Η επιτυχία αυτή της ΧΜ οφείλεται στις ποιοτικές υπηρεσίες που προσφέρει, χάρη στον τρόπο λειτουργίας της και στην αφοσίωση στα προϊόντα της και στα μέλη της. Σύμφωνα, μάλιστα, με την ΧΜ, η νέα της σχέση με το διεθνή οργανισμό θα της προσφέρει πρόσβαση σε νέα εργαλεία, τα οποία μπορούν να τη βοηθήσουν στην ανάπτυξη και στην περαιτέρω βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της.