Διαδικασία εγγραφής σε forex broker

Οι forex brokers προσφέρουν ένα πλήθος υπηρεσιών (ανάμεσα στις οποίες σημαντικότερη είναι αυτή της χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας συναλλαγών) στους επενδυτές που πραγματοποιούν συναλλαγές στην αγορά του forex. Οι υπηρεσίες αυτές, μάλιστα, παρέχονται δωρεάν και το μόνο που ζητούν οι brokers είναι να διατηρούν οι επενδυτές έναν λογαριασμό σε αυτούς. Ο λογαριασμός αυτός, άλλωστε, είναι απαραίτητος, προκειμένου να τροφοδοτείται με τα χρήματα που χρησιμοποιούνται στις επενδύσεις.

Το να ανοίξει κάποιος έναν τέτοιο λογαριασμό, άλλωστε, είναι εξαιρετικά εύκολο. Η διαδικασία πραγματοποιείται online, μέσω της ιστοσελίδας του forex broker, και διαρκεί μερικά λεπτά. Κατά τη διάρκειά της, όμως, οι επενδυτές είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους και να μοιραστούν με τους υπεύθυνους κάποια από τα προσωπικά τους δεδομένα.

Η συγκεκριμένη διαδικασία είναι απαραίτητη, για λόγους νομιμότητας. Αν τα μέλη μιας ιστοσελίδας δεν είναι ειλικρινή, όσο συμπληρώνουν την ειδική φόρμα, οι υπεύθυνοι θα θεωρήσουν ότι κάτι έχουν να κρύψουν και ότι ενδεχομένως να ετοιμάζονται να προβούν σε παράνομες πρακτικές, όπως ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Για το λόγο αυτό, το άνοιγμα νέου λογαριασμού συνοδεύεται και από ταυτοποίηση των στοιχείων κάθε μέλους.

Οι επενδυτές, λοιπόν, καλούνται να συμπληρώσουν το ονοματεπώνυμο, την ηλικία, το τηλέφωνο, τη διεύθυνση και άλλα προσωπικά στοιχεία. Επίσης, καλούνται να επιλέξουν ένα username κι ένα password, τα οποία θα χρησιμοποιούν κάθε φορά που επιθυμούν να συνδεθούν στο λογαριασμό τους. Τα στοιχεία αυτά, μάλιστα – πολύ περισσότερο το password – θα πρέπει να τα γνωρίζουν μόνον αυτοί και να είναι βέβαιοι ότι δε θα μπορεί κάποιος άλλος να τα μαντέψει εύκολα και να παραβιάσει το λογαριασμό τους.

Αφιερώνοντας, λοιπόν, μερικά λεπτά στη φόρμα εγγραφής που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του forex broker, κάθε επενδυτής μπορεί να ανοίξει νέο λογαριασμό και να ξεκινήσει τις συναλλαγές στην αγορά του forex, διεκδικώντας μικρότερα ή μεγαλύτερα κέρδη.