Διαδικασία εγγραφής σε online πάροχο Forex

Κάθε επενδυτής που επιθυμεί να πραγματοποιήσει συναλλαγές στην αγορά του Forex θα πρέπει αρχικά να επιλέξει έναν online πάροχο Forex, ο οποίος θα του επιτρέψει να ανοίγει και να κλείνει συμφωνίες σε πραγματικό χρόνο. Προτού ξεκινήσει, ωστόσο, τις συναλλαγές, θα πρέπει να δημιουργήσει τον προσωπικό του λογαριασμό, τον οποίο θα τροφοδοτεί με χρήματα.

 

Το πρώτο βήμα, λοιπόν, είναι να εγγραφεί στην ιστοσελίδα του παρόχου που θα επιλέξει. Η διαδικασία εγγραφής είναι απλή, ωστόσο, θα αναγκαστεί να παραχωρήσει τα προσωπικά του στοιχεία. Στην ειδική φόρμα θα του ζητηθούν το όνομά του, η διεύθυνση, το e-mail του κι ένα τηλέφωνο (προκειμένου να του σταλούν οι κωδικοί ασφαλείας, αλλά και να επικοινωνήσει κάποιος υπεύθυνος μαζί του για βοήθεια), καθώς και κάποια περισσότερο επίσημα στοιχεία, όπως ο αριθμός ταυτότητας και άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για την πραγματοποίηση οικονομικών συναλλαγών. Φυσικά, θα πρέπει να επιλέξει και ένα username, αλλά και ένα password, προκειμένου να μπορεί να συνδέεται κάθε φορά στο λογαριασμό του.

Επιπλέον, θα πρέπει να βοηθήσει τους υπεύθυνους της εταιρείας να κατανοήσουν τις ικανότητες και την εμπειρία του σε τέτοιου είδους συναλλαγές. Για το λόγο αυτό, θα του ζητηθεί να συμπληρώσει κάποια ερωτηματολόγια, τα οποία αφορούν στην εκπαιδευτική του κατάρτιση, αλλά και την εμπειρία του με τις συναλλαγές γενικότερα και το Forex ειδικότερα. Τέλος, θα πρέπει να απαντήσει – ανάλογα με τον πάροχο που έχει επιλέξει – και σε κάποιες ερωτήσεις, όπως ο σκοπός των συναλλαγών του και η τυχόν σχέση του με άτομα που κατέχουν πολιτικές, διπλωματικές ή χρηματιστηριακές θέσεις. Τέλος, θα του ζητηθεί (για πολλοστή φορά) να δηλώσει ότι κατανοεί τους κινδύνους που κρύβουν οι συναλλαγές στο Forex.

Τέλος, πιθανότατα θα του ζητηθεί να αποστείλει κάποια στοιχεία ταυτοπροσωπίας. Πρόκειται για ένα επιπλέον μέτρο ασφάλειας, το οποίο αποσκοπεί στην αύξηση και διατήρηση των μέτρων ασφαλείας, αλλά και στην αποφυγή χρήσης του λογισμικού για παράνομες δραστηριότητες (όπως το ξέπλυμα χρήματος).

Η παραπάνω διαδικασία αποτελεί τον κανόνα για όσους επιθυμούν να εγγραφούν σε κάποιον πάροχο υπηρεσιών Forex. Όπως είναι φυσικό, κάθε εταιρεία μπορεί να διαφέρει ως προς αυτά που ζητά, ωστόσο, πρόκειται για λεπτομέρειες που δεν επηρεάζουν σημαντικά το σύνολο της διαδικασίας που αναλύουμε παραπάνω.