Διαχείριση ρίσκου στις συναλλαγές στην αγορά του forex

Κάθε επενδυτής που ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει μια συναλλαγή στην αγορά του forex οφείλει να είναι πρώτα απ’ όλα έτοιμος, όχι για τα κέρδη που ενδεχομένως εξασφαλίσει, αλλά για την πιθανότητα η συναλλαγή του να καταλήξει σε ζημίες και να επηρεάσει αρνητικά το κεφάλαιό του. Το ρίσκο, άλλωστε, είναι παρόν σε κάθε συναλλαγή και αποτελεί τον πρώτο και βασικότερο παράγοντα που οφείλει να υπολογίσει κάθε επενδυτής.

Η διαχείριση του ρίσκου, άλλωστε, και ο τρόπος που αυτή πραγματοποιείται είναι ο βασικός παράγοντας διαφοροποίησης των επιτυχημένων από τους αποτυχημένους επενδυτές. Εξάλλου, οι επενδυτές που διαχειρίζονται με επιτυχία το ρίσκο κάθε συναλλαγής δεν κατορθώνουν να εξασφαλίσουν περισσότερα κέρδη, αλλά να χάσουν λιγότερα χρήματα. Και αυτό τους κάνει επιτυχημένους.

Το ρίσκο μπορεί να διαχειριστεί πρώτα απ’ όλα με την εξάλειψη του παράγοντα τύχη. Οι συναλλαγές στην αγορά του forex δεν είναι τυχερό παιχνίδι και η τύχη δεν έχει καμία θέση σε αυτές. Αντίθετα, κάθε απόφαση θα πρέπει να λαμβάνεται με βάση τα αποτελέσματα της τεχνικής ανάλυσης. Αν τα αποτελέσματα αυτά φανερώνουν μια αβέβαιη πορεία και υψηλό ρίσκο, η συναλλαγή καλό είναι να αποφεύγεται.

Παράλληλα, δεν είναι μόνο η επιλογή της καταλληλότερης συναλλαγής αυτή που μειώνει το ρίσκο. Εξίσου σημαντικό ρόλο παίζει και το κλείσιμό της την κατάλληλη στιγμή. Σύμμαχος των επενδυτών σε αυτόν τον τομέα είναι οι εντολές ορίου και ελαχιστοποίησης ζημίας. Κάθε επενδυτής, λοιπόν, θα πρέπει να διαχειριστεί ένα ποσοστό του ρίσκου που συνοδεύει τη συναλλαγή του, φροντίζοντας να την κλείσει την κατάλληλη στιγμή – αν αποδειχθεί ζημιογόνα, πριν το κεφάλαιό του εξανεμιστεί και, αν αποδειχθεί κερδοφόρα, πριν η τάση αντιστραφεί. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, η συμβολή της τεχνικής ανάλυσης είναι ανεκτίμητη.

Τελευταία και βασικότερη συμβουλή διαχείρισης ρίσκου είναι αυτή που απαγορεύει στους επενδυτές να παρασυρθούν από τα συναισθήματά τους. Οι συναλλαγές στην αγορά του forex, άλλωστε, πρέπει να είναι υπολογισμένες έως την τελευταία τους λεπτομέρεια και ο φόβος ή η απληστία δεν έχουν καμία θέση, κατά τη διάρκεια των αποφάσεων.