Δικαιώματα επιλογής

Ένα από τα προϊόντα που διατίθενται προς συναλλαγές στην αγορά του Forex είναι τα δικαιώματα επιλογής, τα οποία αποδεικνύονται εξαιρετικά δημοφιλή στις online συναλλαγές. Τα δικαιώματα επιλογής αποτελούν ουσιαστικά μια συμφωνία ανάμεσα σε δύο πλευρές, η οποία δεν περιλαμβάνει την αγορά συναλλάγματος, αλλά ουσιαστικά κερδοσκοπεί πάνω στις διακυμάνσεις των ισοτιμιών.

Ένας επενδυτής μπορεί να αγοράσει ή να πουλήσει ένα δικαίωμα επιλογής, αρκεί, φυσικά, να βρει κάποιον διατεθειμένο να το πουλήσει ή να το αγοράσει αντίστοιχα. Αγοράζοντας ένα δικαίωμα επιλογής, συνάπτει ουσιαστικά συμφωνία με αυτόν που το πουλά. Η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει το ζεύγος νομισμάτων, την επιθυμητή ισοτιμία και την ημερομηνία λήξης. Επιπλέον, δεν υποχρεώνει – απλά του δίνει το δικαίωμα – τον αγοραστή να αγοράσει στο τέλος της συμφωνίας, ενώ το ποσό που διακυβεύεται είναι προσυμφωνημένο.

Για παράδειγμα, κάποιος επενδυτής αγοράζει ένα δικαίωμα επιλογής, το οποίο προβλέπει τα εξής: σε δύο μήνες θα έχει το δικαίωμα να αγοράσει το ζεύγος EUR/USD στην ισοτιμία των 1.3500, προκαταβάλλοντας το ποσό των 10 ευρώ – αυτό ονομάζεται επιλογή ορίου. Μόλις οι δύο μήνες παρέλθουν, ο επενδυτής μπορεί να αγοράσει το ζεύγος, εφόσον αυτό του αποφέρει κέρδος. Αν, για παράδειγμα, η ισοτιμία αυξήθηκε στα 1.3550, φυσικά και θέλει να αγοράσει, αφού θα κερδίσει (μόλις πουλήσει το ζεύγος του στην υπάρχουσα ισοτιμία) 40 ευρώ (ουσιαστικά 50, μείον τα 10 που προκατέβαλλε στον πωλητή). Αν, αντίθετα, η ισοτιμία βρεθεί χαμηλότερα ή στα ίδια επίπεδα, έχει το δικαίωμα να μην αγοράσει. Ωστόσο, θα έχει χάσει τα 10 ευρώ που παραχώρησε στον πωλητή.

Η αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση που ο επενδυτής πουλά ένα δικαίωμα επιλογής. Σε αυτήν όμως, αν η ισοτιμία παραμείνει ίδια ή μειωθεί, ο πωλητής έχει κέρδος την προκαταβολή που έλαβε. Αν ανέβει, είναι αναγκασμένος να πουλήσει το ζεύγος στην προκαθορισμένη τιμή, σημειώνοντας ζημία.

Τα παραπάνω αποτελούν τα βασικότερα, αλλά όχι και τα μοναδικά δικαιώματα επιλογής. Οι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν δικαιώματα επιλογής για να πουλήσουν ένα ζεύγος σε προκαθορισμένη τιμή και ημερομηνία (επιλογή προώθησης), καθώς και να πουλήσουν τα αντίστοιχα. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό που διακυβεύεται για τον αγοραστή είναι αυτό που συμφωνήθηκε ως προκαταβολή, κάτι που είναι ιδιαίτερα θετικό, αφού η πιθανή ζημία είναι περιορισμένη, σε αντίθεση με τα πιθανά κέρδη, τα οποία είναι – θεωρητικά – απεριόριστα. Επιπλέον, ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να κλείσει τη συμφωνία και να εισπράξει πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία.

Τα παραπάνω πλεονεκτήματα, λοιπόν, καθιστούν τα δικαιώματα επιλογής εξαιρετικά προσφιλή σε πολλούς επενδυτές.