Διπλές κορυφές και πάτοι στην αγορά του forex

Στα διαγράμματα που εξετάζουν καθημερινά οι επενδυτές στην αγορά του forex εμφανίζονται συχνά διάφορων τύπων σχηματισμοί, οι οποίοι παρέχουν πληροφορίες για την πορεία της τιμής ενός ζεύγους νομισμάτων. Τέτοιοι σχηματισμοί μπορεί να φανερώνουν μια τάση και την πορεία της, αλλά και πιθανά σημεία αντιστροφής της.

Τα σημεία αυτά αντιστροφής, πιθανότατα θα εμφανίζονται στις γραμμές στήριξης και αντίστασης, έναν από τους πλέον κοινούς σχηματισμούς που εμφανίζονται στα διαγράμματα. Και κοντά σε αυτές τις γραμμές εμφανίζονται δύο ακόμη σχηματισμοί, οι οποίοι προειδοποιούν για πιθανή αντιστροφή της τάσης. Οι σχηματισμοί αυτοί είναι οι διπλές κορυφές και οι διπλοί πάτοι.

Η διπλή κορυφή εμφανίζεται συνήθως στα ανώτατα σημεία μιας τιμής, κοντά στη γραμμή αντίστασης. Έχει το σχήμα Μ και ουσιαστικά φανερώνει την αποτυχημένη προσπάθεια μιας τιμής να σπάσει τη γραμμή αντίστασης. Η τιμή, με λίγα λόγια, θα ανέβει ως την τιμή αντίστασης, θα κατέβει, θα ξανανέβει και θα ξανακατέβει, λόγω της αντίστασης που συναντά. Αντίστοιχα, ο διπλός πάτος εμφανίζεται κοντά στη γραμμή υποστήριξης. Σε αυτόν, μια τιμή με καθοδική πορεία θα βρει αντίσταση δύο φορές, με αποτέλεσμα να προκύψει το σχήμα W.

Και στις δύο περιπτώσεις, οι επενδυτές μπορούν να καταλήξουν σε ένα συμπέρασμα: πως η τάση της τιμής θα αντιστραφεί. Στην περίπτωση μιας ανοδικής τάσης που σχηματίζει διπλή κορυφή, η τάση θα αντιστραφεί προς τα κάτω, εξαιτίας της εξάντλησης της αγοραστικής κίνησης. Αντίστοιχα, σε αυτή ενός διπλού πάτου, η καθοδική τάση αντιστρέφεται προς τα πάνω, λόγω της ενίσχυσης της αγοραστικής δύναμης.

Συνήθως, η αντιστροφή της τάσης πραγματοποιείται μετά τη δεύτερη προσπάθεια της τιμής να σπάσει τη γραμμή αντίστασης ή στήριξης (σπανιότερα, μπορεί να έχουμε και το φαινόμενο της τριπλής κορυφής ή του τριπλού πάτου) και στο σημείο που αποτελεί το «λαιμό» του σχηματισμού (στο χαμηλότερο σημείο στο κέντρο του Μ και στο υψηλότερο στο κέντρο του W). Ο λαιμός αυτός, μάλιστα, αναμένεται να παίξει το ρόλο της νέας γραμμής αντίστασης ή στήριξης.

Χάρη στους δύο αυτούς σχηματισμούς, λοιπόν, οι επενδυτές μπορούν να εντοπίσουν τα σημεία όπου μια τάση αναμένεται να αντιστραφεί και να εκμεταλλευτούν τα νέα δεδομένα, ώστε να ανοίξουν ή να κλείσουν μια θέση, διεκδικώντας κέρδη από τις συναλλαγές τους στην αγορά του forex.