Δωρεάν σεμινάριο Forex από την ΧΜ

Η ΧΜ διοργανώνει ένα ακόμη δωρεάν σεμινάριο για τα μέλη της, στις 11 Ιανουαρίου 2014, στη Λεμεσό της Κύπρου. Το σεμινάριο αποτελεί ονομάζεται Learn to Earn Intraday Trading. Είναι ειδικά προσανατολισμένο για τους επενδυτές με βασικές γνώσεις της τεχνικής ανάλυσης που θέλουν να τις εφαρμόζουν στις ημερήσιες συναλλαγές τους και εισηγητής είναι ο κ. Αβράμης Δεσπότης.

Τα σημεία-κλειδιά του σεμιναρίου αφορούν σε:

  • Αναγνώριση της μεταβλητότητας της αγοράς
  • Εκμετάλλευση των αλλαγών κατεύθυνσης της αγοράς
  • Εντοπισμό των ευκαιριών εν μέσω μεταβλητότητας
  • Συνδυασμό των σωστών χρονικών πλαισίων

Τα μέλη της XM μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή στην ιστοσελίδα της εταιρείας.