Δωρεάν online σεμινάριο από την ΧΜ

Η ΧΜ διοργανώνει online σεμινάριο, την Τρίτη 4 Μαρτίου, στις 3 το μεσημέρι, το οποίο είναι δωρεάν για όλα τα μέλη της. Το online σεμινάριο αφορά στη σωστή διαχείριση κεφαλαίου, έναν σημαντικότατο τομέα για κάθε επενδυτή, αρχάριο ή έμπειρο. Χάρη στο συγκεκριμένο σεμινάριο, οι επενδυτές θα έχουν τη δυνατότητα να υπολογίζουν με το βέλτιστο τρόπο το ποσό που θα επενδύουν σε μια συναλλαγή, το καταλληλότερο ύψος της μόχλευσης και τις μελλοντικές τους κινήσεις.

Το σεμινάριο της ΧΜ θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα και, όπως και τα υπόλοιπα της εταιρείας, είναι δωρεάν. Τα μέλη της XM μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή στην ιστοσελίδα της εταιρείας.