Δύο νέα bonus από τη HotForex

H HotForex προσφέρει στα μέλη της δύο νέα bonus κατάθεσης, αξίας 100% και 30%. Το πρώτο είναι το bonus πίστωσης, το οποίο έχει εφαρμοστεί από την εταιρεία και στο παρελθόν και αγγίζει το 100% της κατάθεσης. Το συγκεκριμένο bonus μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μόχλευση ή να αναληφθεί, όταν ο επενδυτής καλύψει τις απαραίτητες προϋποθέσεις (τουλάχιστον μια συναλλαγή αξίας ίσης με το ποσό του bonus) και μπορεί να αγγίξει τα 30.000 δολάρια.

Το δεύτερο είναι bonus σωτηρίας και αγγίζει το 30% της αξίας της κατάθεσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μόχλευση ή περιθώριο, εξασφαλίζοντας τον επενδυτή από το ενδεχόμενο της κλήσης κάλυψης περιθωρίου. Η αξία του μπορεί να αγγίξει τα 7.000 δολάρια.