Διαφορετικά είδη προσεγγίσεων στις συναλλαγές forex

Η αγορά του forex κρύβει τεράστιες ευκαιρίες για κάθε επενδυτή, αρκεί αυτός να είναι σε θέση να τις εκμεταλλευτεί. Επιπλέον, οι συναλλαγές σε αυτή διαφέρουν τόσο ανάμεσά τους (κάθε επενδυτής έχει στη διάθεσή του, άλλωστε, διαφορετικούς τύπους συναλλαγών) που μπορούν να καλύψουν κάθε προσέγγιση που ενδεχομένως έχει κάποιος επενδυτής, ως προς τις συναλλαγές του.

Για παράδειγμα, υπάρχουν επενδυτές που οπλίζονται με υπομονή και πραγματοποιούν συναλλαγές που σκοπό έχουν τη σταδιακή και μεθοδική αύξηση του κεφαλαίου τους, στο πλαίσιο του μικρότερου δυνατού ρίσκου. Και υπάρχουν και επενδυτές που κυνηγούν τα μεγάλα κέρδη, ρισκάροντας περισσότερο.

Παράλληλα, η προσέγγιση σε κάθε συναλλαγή μπορεί να εξαρτάται και από τη διάρκειά της. Στην αγορά του forex μπορεί κάποιος να πραγματοποιήσει μια συναλλαγή που θα διαρκέσει ελάχιστες ώρες ή μια συναλλαγή που θα ολοκληρωθεί σε μερικούς μήνες. Μια βραχυπρόθεσμη συναλλαγή αποφέρει κέρδη όταν πρόκειται για ένα ζεύγος νομισμάτων με υψηλή μεταβλητότητα – αντίθετα, μια μακροπρόθεσμη αφορά σε ζεύγος με χαμηλή μεταβλητότητα. Η πρώτη μπορεί να αποφέρει σημαντικά κέρδη σε μερικές ώρες, αλλά συνοδεύεται από υψηλό ρίσκο, και προτιμάται από τους επενδυτές εκείνους που κυνηγούν τα μεγάλα κέρδη. Αντίθετα, οι μακροπρόθεσμες απαιτούν υπομονή και φέρνουν κέρδη μετά από καιρό. Για αυτό τον λόγο τις προτιμούν οι πιο μεθοδικοί επενδυτές.

Τέλος, η προσέγγιση μιας συναλλαγής μπορεί να διαφέρει ακόμη και εξαιτίας του τύπου της ανάλυσης που επιλέγει κάθε επενδυτής. Οι βασικοί τύποι είναι δύο: η θεμελιώδης και η τεχνική ανάλυση. Στην πρώτη, οι επενδυτές ενημερώνονται για κάθε οικονομική και γεωπολιτική εξέλιξη που ενδεχομένως αφορά, άμεσα ή έμμεσα, το ζεύγος που τους ενδιαφέρει. Και στη δεύτερη, οι επενδυτές αναλύουν τις προηγούμενες κινήσεις μιας ισοτιμίας, για να εντοπίσουν τάσεις στα ειδικά διαγράμματα. Πολλοί υποστηρικτές καθεμίας από αυτές τις μεθόδους, βέβαια, αρνούνται να δεχθούν τη χρησιμότητα της άλλης. Η αλήθεια, όμως, είναι ότι και οι δύο είναι απαραίτητες. Κάθε επενδυτής που πραγματοποιεί μακροπρόθεσμες συναλλαγές, πάντως, θα βρει πιο χρήσιμη την θεμελιώδη ανάλυση και κάθε επενδυτής που πραγματοποιεί βραχυπρόθεσμες συναλλαγές θα εκτιμήσει περισσότερο τα συμπεράσματα της τεχνικής.

Ανάλογα, λοιπόν, με την προσέγγισή τους στις συναλλαγές, διαφορετικοί τύποι επενδυτών μπορούν να βασιστούν στις βασικές αρχές, προκειμένου να ορίσουν μια στρατηγική και να ακολουθήσουν το πλάνο που σχεδίασαν, με βάση το προσωπικό τους στιλ συναλλαγών.