Εκμετάλλευση μιας τάσης στην αγορά του forex

Οι τάσεις αποτελούν την καλύτερη ευκαιρία συναλλαγών στην αγορά του forex, αφού είναι ικανές να αποφέρουν σημαντικά κέρδη στους επενδυτές που θα τις εκμεταλλευτούν σωστά. Πρόκειται, άλλωστε, για κινήσεις σταθερής ανοδικής ή καθοδικής πορείας μιας ισοτιμίας, η οποία μπορεί εύκολα να εντοπιστεί με τη μέθοδο της τεχνικής ανάλυσης. Ωστόσο, ο εντοπισμός μιας τάσης απέχει πολύ από την πλήρη εκμετάλλευσή της, η οποία είναι εκείνη που θα φέρει το κέρδος σε μια συναλλαγή.

Προκειμένου, λοιπόν, κάποιος επενδυτής να εκμεταλλευτεί πλήρως μια τάση, θα πρέπει να προχωρήσει σε τρία σημαντικά βήματα, τα οποία θα τον οδηγήσουν στην επιτυχία.

Το πρώτο βήμα, φυσικά, είναι ο εντοπισμός της. Αυτός μπορεί να γίνει πολύ εύκολα, μέσω της τεχνικής ανάλυσης. Σε πρώτη φάση, άλλωστε, το μόνο που έχει να κάνει ένας επενδυτής, προκειμένου να την εντοπίσει, είναι να διαβάσει ένα διάγραμμα και να δει υψηλότερα υψηλά και υψηλότερα χαμηλά (ή χαμηλότερα υψηλά και χαμηλότερα χαμηλά) στις τιμές μιας ισοτιμίας. Σε εκείνο το σημείο, βέβαια, μπορεί να αναλύσει ακόμη περισσότερο τη διαφαινόμενη τάση, εντοπίζοντας κι άλλα χαρακτηριστικά της, όπως την ορμή της.

Αφού, λοιπόν, εντοπίσει μια τάση, ο επενδυτής θα πρέπει να αποφασίσει για το σημείο εισόδου του στην αγορά. Αυτό μπορεί να είναι το επόμενο υψηλότερο υψηλό. Για να ανοίξει τη θέση του στη συγκεκριμένη στιγμή, μπορεί απλά να την περιμένει ή να τοποθετήσει μια εντολή εισόδου, στην ισοτιμία που επιθυμεί. Χάρη σε αυτή, το άνοιγμα της συναλλαγής θα πραγματοποιηθεί αυτόματα.

Όσο, λοιπόν, διαρκεί μια ανοδική τάση, οι επενδυτές που έχουν ανοίξει μια θέση στην αγορά κερδίζουν χρήματα. Προκειμένου να διατηρήσουν αυτά τα κέρδη, όμως, θα πρέπει να την κλείσουν και την κατάλληλη στιγμή – μόλις η τάση αρχίσει να αντιστρέφεται, αλλά όχι νωρίτερα. Για παράδειγμα, μπορούν να θέσουν ως όριο (με μια εντολή ορίου) το χαμηλότερο χαμηλό της ισοτιμίας, που ίσχυε τη στιγμή που άνοιξαν τη θέση τους. Ή μπορούν να εντρυφήσουν στην τεχνική ανάλυση, προκειμένου να αναγνωρίσουν τυχόν προσωρινές πτώσεις της ισοτιμίας και να κλείσουν τη συναλλαγή μόλις η τάση πραγματικά εξασθενήσει ή αντιστραφεί.

Όλα, βέβαια, είναι θέμα χρόνου και παρατηρητικότητας. Ακολουθώντας, όμως, τα τρία παραπάνω βήματα, οι επενδυτές μπορούν να εκμεταλλευτούν στο έπακρο μια τάση και να εξασφαλίσουν κέρδη από αυτή.