Ελάχιστοι περιορισμοί για τους forex brokers στη γερμανική αγορά

Η αρμόδια ρυθμιστική Αρχή της Γερμανίας, η BaFin, ανακοίνωσε τους νέους κανόνες που θα διέπουν τη λειτουργία των forex brokers στην αγορά της χώρας και, προς τέρψη των τελευταίων, οι συγκεκριμένοι νόμοι προβλέπουν ελάχιστους περιορισμούς.

Η αρμόδια Αρχή είχε ανακοινώσει τις προτάσεις της από τον περασμένο Δεκέμβριο και μόλις πρόσφατα ψηφίστηκε ο σχετικός νόμος. Αν και οι εν λόγω προτάσεις δεν περιλάμβαναν από την αρχή σημαντικούς περιορισμούς για τη λειτουργία των forex brokers, οι εταιρείες κρατούσαν την αναπνοή τους για την τελική ανακοίνωση.

Μόνο ένας ουσιαστικός περιορισμός

Ο νέος νόμος περιέχει μια αναλυτική σειρά κανόνων για τη λειτουργία των forex brokers στην αγορά. Ο μόνος περιορισμός που αναφέρεται, όμως, αφορά στην προστασία των επενδυτών από το λεγόμενο αρνητικό υπόλοιπο. Ο συγκεκριμένος κανόνας ορίζει ρητά ότι ένας επενδυτής δε μπορεί να χάσει περισσότερα χρήματα από αυτά που διατηρεί στον λογαριασμό του. Σε αντίθετη περίπτωση, μια σημαντική αντιστροφή της τάσης, σε μια θέση με υψηλή μόχλευση θα δημιουργούσε χρέος του επενδυτή προς τον forex broker.

Αυτός είναι και ο μόνος περιορισμός που επιβάλει η BaFin στη λειτουργία των εταιρειών που προσφέρουν υπηρεσίες στην αγορά του forex. Ο σχετικός νόμος κρίνεται σαφώς λιγότερο αυστηρός από αυτούς που ισχύουν σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Για παράδειγμα, στην Αγγλία ισχύουν περιορισμοί στο ύψος της μόχλευσης, αλλά και απαγόρευση των προωθητικών πριμ. Στη Γαλλία απαγορεύεται η διαφήμιση προϊόντων και υπηρεσιών forex, ενώ στο Βέλγιο απαγορεύεται κάθε επενδυτική δραστηριότητα που σχετίζεται με την αγορά του forex.

Θερμή υποδοχή από τους forex brokers

Όπως είναι φυσικό, λοιπόν, οι forex brokers που δραστηριοποιούνται στην γερμανική αγορά υποδέχθηκαν τα νέα μέτρα με χαρά, αλλά και ανακούφιση. Άλλωστε, υπήρχαν φόβοι έως την τελευταία στιγμή πως η BaFin θα υποχωρούσε σε σχετικές πιέσεις που ζητούσαν αυστηρότερους νόμους και περισσότερους περιορισμούς.