Ενίσχυση ασφάλειας λογαριασμού forex: Οι ευθύνες του επενδυτή

Οι μεγάλου όγκου συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω διαδικτύου στην αγορά του Forex απαιτούν και τα ανάλογα κεφάλαια που οι επενδυτές μεταφέρουν online. Αντίστοιχα, λόγοι ασφαλείας υποχρεώνουν τις εταιρείες που προσφέρουν online τέτοιου είδους υπηρεσίες να απαιτούν από τους επενδυτές να αποκαλύψουν και να επιβεβαιώσουν πολλά προσωπικά δεδομένα τους.

Όλα αυτά παραμένουν ασφαλή, χάρη στις μεθόδους που ακολουθούν οι εν λόγω εταιρείες. Προκειμένου τα προσωπικά αυτά δεδομένα, αλλά και τα χρήματα που οι επενδυτές καταθέτουν στους λογαριασμούς τους, να μην είναι προσβάσιμα από τρίτους, οι forex brokers προχωρούν σε πλήρη θωράκισή τους. Αυτό το επιτυγχάνουν μέσω σύγχρονων λογισμικών, όπως τα προγράμματα κρυπτογράφησης πληροφοριών, τα firewalls και οι καλά προστατευμένοι servers.

Παράλληλα με τους forex brokers, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν ασφαλή τα δεδομένα των πελατών τους, και οι ίδιοι οι επενδυτές είναι υποχρεωμένοι να προστατεύουν τα στοιχεία τους. Άλλωστε, με την εγγραφή τους αποκτούν ένα username και ένα password, τα οποία τους επιτρέπουν τη σύνδεση και είναι αυστηρά προσωπικά. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να τα αποκαλύπτουν σε κανέναν και να φροντίζουν ώστε να είναι δύσκολο να τα μαντέψει κανείς. Ειδικά στην περίπτωση του password, καλό είναι να συνδυάζουν πεζά και κεφαλαία γράμματα, αριθμούς και σύμβολα.

Επίσης, πρέπει να φροντίζουν ώστε ο υπολογιστής τους είναι προστατευμένος από εξωτερικές επιθέσεις. Κάποιος επιτήδειος μπορεί να παραβιάσει τον υπολογιστή του επενδυτή και να μάθει το passwοrd. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητα προγράμματα προστασίας, όπως ένα καλό antivirus κι ένα firewall.

Προστατευμένος πρέπει να είναι και ο λογαριασμός e-mail του επενδυτή. Επειδή κάτι τέτοιο, όμως, είναι δύσκολο, καλό είναι ο επενδυτής να ανοίγει για την εγγραφή του σε έναν forex broker ένα νέο λογαριασμό e-mail που δε χρησιμοποιεί αλλού. Κάτι τέτοιο δυσκολεύει τρομερά τους επιτήδειους, αφού ο εν λόγω λογαριασμός σπάνια εμφανίζεται αλλού.

Με τις παραπάνω μεθόδους, κάθε επενδυτής μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην ασφάλεια του λογαριασμού του και να αυξήσει τα επίπεδά της.