Εντοπισμός επιπέδων υποστήριξης και αντίστασης

Τα εργαλεία της τεχνικής ανάλυσης βοηθούν τους επενδυτές να εντοπίσουν κάθε χρήσιμη πληροφορία για την κίνηση μιας ισοτιμίας νομισμάτων στην αγορά του forex. Ανάμεσα στις πληροφορίες αυτές, η σημαντικότερη ίσως είναι η αναγνώριση μιας τάσης και ο εντοπισμός των σημείων που αυτή αντιστρέφεται. Τα σημεία αυτά, βέβαια, μπορεί να βρίσκονται οπουδήποτε, καθώς εξαρτώνται από μια πληθώρα παραγόντων (οικονομικών, γεωπολιτικών, κοινωνικών και ψυχολογικών, μεταξύ άλλων) – ωστόσο, υπάρχουν και κάποια σχετικά σταθερά επίπεδα που αποτελούν συνήθως την αρχή για την αντιστροφή μιας τάσης.

Αυτά ονομάζονται επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης και σηματοδοτούν συνήθως την αντιστροφή μιας τάσης. Επίπεδα υποστήριξης συναντάμε σε μια πτωτική τάση, η οποία αντιστρέφεται όταν φτάσει στη ζώνη εκείνη των τιμών. Αντίστοιχα, επίπεδα υποστήριξης συναντάμε σε μια ανοδική τάση, η οποία μετατρέπεται σε πτωτική. Με λίγα λόγια, τα επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης αποτελούν ένα εύρος τιμών που πολύ σπάνια θα ξεπεράσει μια τάση, ανοδική ή πτωτική.

Τα επίπεδα αυτά εξαρτώνται κατά κανόνα από την προσφορά και τη ζήτηση ενός ζεύγους νομισμάτων, με αποτέλεσμα να μπορεί να εντοπιστεί η θέση τους, είτε με το μάτι είτε με τη χρήση τεχνικών δεικτών. Ένας συνηθισμένος τρόπος για εντοπίσει κάποιος ένα επίπεδο αντίστασης ή υποστήριξης, για παράδειγμα, είναι να αναζητήσει στρογγυλοποιημένες τιμές (για παράδειγμα 1.3500 ή 0.8000). Πρόκειται για μια θεωρία που βασίζεται στην ψυχολογία της αγοράς και που θέλει τη συντριπτική πλειοψηφία των επενδυτών να αγοράζει ή να πουλά ζεύγη νομισμάτων, όταν η ισοτιμία είναι στρογγυλοποιημένος αριθμός. Ο συγκεκριμένος τρόπος, βέβαια, είναι καθαρά εμπειρικός.

Παράλληλα, όπως είναι φυσικό, υπάρχουν και πιο τεχνικοί τρόποι, οι οποίοι απαιτούν τη χρήση διαγραμμάτων και δεικτών. Για παράδειγμα, ένα επίπεδο αντίστασης ή υποστήριξης μπορεί να εντοπιστεί με τη χρήση ενός κινητού μέσου όρου. Ο συγκεκριμένος δείκτης δείχνει τις ανώτατες και κατώτατες τιμές των προηγούμενων ημερών ή εβδομάδων, με αποτέλεσμα να φανερώνει (εφόσον εξεταστεί επισταμένα και σε βάθος χρόνου) τα επίπεδα αντίστασης και υποστήριξης. Ο κανόνας λέει, άλλωστε, πως τα επίπεδα αυτά σπάνια αλλάζουν και πως η ιστορία πάντοτε επαναλαμβάνεται.

Και, φυσικά, υπάρχουν κι άλλοι τεχνικοί δείκτες που βοηθούν στον εντοπισμό τους, όπως ο ιαπωνικός Ichimoku Kinko Hyo, αλλά και η ακολουθία Fibonacci. Χάρη σε όλα αυτά τα εργαλεία, ο εντοπισμός των επιπέδων αντίστασης και υποστήριξης μιας ισοτιμίας γίνεται σαφώς ευκολότερος και περισσότερο ακριβής.