Εν αναμονή νέας πτώσης το EUR/USD

Οι τελευταίες ημέρες έφεραν το EUR/USD στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων οχτώ μηνών, με αποτέλεσμα οι αγορές να παρέμβουν και να προχωρήσουν σε διόρθωση της ισοτιμίας του. Η διόρθωση αυτή έφερε το ζεύγος στα επίπεδα του 1.0947, ωστόσο, σύντομα η ισοτιμία του άρχισε ξανά να κινείται πτωτικά και να κινείται προς τα επίπεδα των τελευταίων ημερών.

Συγκεκριμένα, μετά τη διόρθωση που δέχθηκε η ισοτιμία του ζεύγους, το EUR/USD ξεκίνησε να κινείται πτωτικά, προσπερνώντας αρχικά το επίπεδο του 1.9000 και έπειτα αυτό του 1.0892. Η πορεία αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν στις ΗΠΑ. Πρόκειται για τα αποτελέσματα της αγοράς ακινήτων των ΗΠΑ για το τρίτο τρίμηνο του 2016, τα οποία ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αγορών.

Η πτώση του ζεύγους, όμως, αποδείχθηκε προσωρινή, καθώς σήμερα η ισοτιμία του κινείται και πάλι πάνω από τα επίπεδα του 1.0900. Ωστόσο, οι οικονομικοί αναλυτές προβλέπουν πως σύντομα το EUR/USD θα επιστρέψει στην πτωτική του πορεία, βασιζόμενοι σε δύο στοιχεία. Το πρώτο αφορά στη συνήθη συμπεριφορά κάθε ζεύγους που βλέπει την ισοτιμία του να υπόκειται σε διόρθωση, μετά από μια μεγάλη πτώση. Και το δεύτερο αφορά στα οικονομικά αποτελέσματα που αναμένουμε σύντομα από τις ΗΠΑ. Πρόκειται για τις εκτιμήσεις περί του αμερικανικού ΑΕΠ, οι οποίες θα επηρεάσουν σημαντικά, όχι μόνο τις αγορές, αλλά και τα επόμενα βήματα της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ, όσον αφορά στην αύξηση των επιτοκίων. Σύμφωνα με τους αναλυτές, λοιπόν, είναι πολύ πιθανό το USD να ενισχυθεί και πάλι σύντομα, στέλνοντας σε νέα πτώση την ισοτιμία του EUR/USD.