Επίπεδα στήριξης και αντίστασης: Τα σημεία αντιστροφής της τάσης

Κάθε έμπειρος επενδυτής στην αγορά του forex γνωρίζει πως η καλύτερη στιγμή για να ανοίξει ή να κλείσει μια θέση είναι όταν η πορεία της ισοτιμίας ενός ζεύγους νομισμάτων ετοιμάζεται να αλλάξει, ακολουθώντας μια νέα τάση. Επομένως, είναι εξαιρετικά χρήσιμο και σημαντικό να γνωρίζουμε σε ποια σημεία πρόκειται να έρθει αυτή η αλλαγή και η πορεία της ισοτιμίας να αλλάξει. Αυτό το κατορθώνουμε, χάρη στην τεχνική ανάλυση και σε ειδικά εργαλεία που μας αποκαλύπτουν όχι μόνο τις διαφαινόμενες τάσεις, αλλά και τα επίπεδα στήριξης και αντίστασης.

Τα επίπεδα στήριξης και αντίστασης αποτελούν μια εξαιρετικά χρήσιμη πληροφορία, καθώς είναι εκείνα που μας φανερώνουν περίπου πότε θα αλλάξει η τάση και πότε η τιμή μιας ισοτιμίας θα ξεκινήσει την ανοδική ή καθοδική της πορεία. Τα επίπεδα αυτά αποτελούν μια τιμή (ή, στις περισσότερες περιπτώσεις, μια ζώνη τιμών), την οποία η πορεία της ισοτιμίας ξεπερνά σπάνια ή σχεδόν ποτέ. Και, χάρη σε αυτές, γνωρίζουμε πως σύντομα η τάση μιας ισοτιμίας πρόκειται να αντιστραφεί.

Αναλυτικότερα, τα επίπεδα αντίστασης φανερώνουν τη ζώνη εκείνη των τιμών που η ανοδική τάση πολύ σπάνια θα ξεπεράσει. Αυτό σημαίνει πως, όταν κάποιος επενδυτής βλέπει την ισοτιμία να ανεβαίνει έως το επίπεδο αντίστασης, θα πρέπει να αναμένει μια πτωτική τάση να κάνει σύντομα την εμφάνισή της. Καλά θα κάνει, λοιπόν, να πουλήσει το ζεύγος του.

Αντίστοιχα, τα επίπεδα υποστήριξης είναι εκείνα που σταματούν μια πτωτική τάση. Όταν μια ισοτιμία πλησιάζει στο επίπεδο υποστήριξης, πιθανότατα σύντομα η πορεία της θα αντιστραφεί, χάρη σε μια ανοδική τάση. Σε αυτή την περίπτωση, η αγορά του ζεύγους είναι η καλύτερη κίνηση.

Το γεγονός ότι οι ισοτιμίες δεν πρόκειται να ξεπεράσουν κάποιες συγκεκριμένες ζώνες τιμών (είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω) δεν είναι τυχαίο, αλλά οφείλεται στη ζήτηση και την προσφορά. Στα επίπεδα αντίστασης, ο αριθμός των επενδυτών που πωλούν ένα συγκεκριμένο ζεύγος είναι γενικότερα μεγαλύτερος από αυτόν που το αγοράζει – επομένως η τιμή θα πέσει σύντομα. Αντίστοιχα, στα επίπεδα υποστήριξης, αγοράζουν περισσότεροι από όσους πωλούν, επομένως η ζήτηση είναι μεγαλύτερη και η τιμή σύντομα θα ανέβει.

Το να γνωρίζει, λοιπόν, κάποιος αυτά τα επίπεδα και να τα εντοπίζει εγκαίρως (χάρη στην τεχνική ανάλυση και τη χρήση συγκεκριμένων δεικτών) είναι απαραίτητο, προκειμένου να προβλέπει με επιτυχία τα σωστά σημεία εισόδου και εξόδου από μία αγορά.