Επιλέγοντας τον καταλληλότερο forex broker

Το τοπίο της αγοράς forex μοιάζει πλέον με ζούγκλα, καθώς καθημερινά μοιάζουν να ξεπετάγονται και νέοι forex brokers, οι οποίοι υποστηρίζουν πως παρέχουν τις καλύτερες και πλέον ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Ανάμεσα στο πλήθος επιλογών, λοιπόν, υπάρχουν δεκάδες εταιρείες που προσφέρουν όλα τα απαραίτητα και είναι άξιες εμπιστοσύνης, αλλά και κάποιες που απλά εκμεταλλεύονται την ευκαιρία και πιθανότατα δεν προσφέρουν αξιοπιστία και ασφάλεια. Σε κάθε περίπτωση, οι επίδοξοι επενδυτές θα πρέπει να βρουν τις απαντήσεις σε κάποιες σημαντικές ερωτήσεις, προκειμένου να επιλέξουν σωστά τον forex broker που θα αναλάβει τις συναλλαγές τους.

Οι πρώτες δύο ερωτήσεις αφορούν στην αξιοπιστία της εταιρείας που διατηρεί την ιστοσελίδα παροχής υπηρεσιών στην αγορά του forex και η βασικότερη από αυτές είναι η εξής: “Είναι αδειοδοτημένη η εταιρεία; Και αν ναι, πού;”. Αυτό σημαίνει ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει κάποιος επενδυτής να επιλέξει μια εταιρεία που δε διαθέτει άδεια δραστηριοποίησης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της χώρας στην οποία εδρεύει. Επιπλέον, θα πρέπει να εμπιστεύεται τους νόμους και τους φορείς της συγκεκριμένης χώρας – ειδάλλως, αν πρόκειται για μια χώρα με χαλαρούς νόμους, ενδεχομένως η άδεια που διαθέτει ο forex broker να μην έχει καμία ισχύ.

Η επόμενη ερώτηση που αφορά στην αξιοπιστία ενός forex broker έχει να κάνει με τα κεφάλαια που διαθέτει. Κοινώς, “διαθέτει η εταιρεία τα απαραίτητα κεφάλαια ή θα χρησιμοποιήσει τα χρήματά μου για τις επενδύσεις της;”. Μια εταιρεία θα πρέπει όχι μόνο να διαθέτει όλα τα κεφάλαια που απαιτούνται για τα λειτουργικά της κόστη και τις επενδύσεις της, αλλά και να διατηρεί σε ξεχωριστούς, ασφαλείς λογαριασμούς τα χρήματα των μελών της. Προκειμένου να εξακριβώσει το ύψος των κεφαλαίων της εταιρείας, οι επενδυτές μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Αρχής που της παραχώρησε την άδεια.

Σημαντική είναι και η ερώτηση που αφορά στις προμήθειες που διατηρεί ο forex broker: “Τι είδους και τι ύψους spread διατηρεί;”. Το spread είναι η χρέωση σε κάθε συναλλαγή και όσο πιο χαμηλό είναι τόσο περισσότερα κέρδη διατηρεί ο επενδυτής.

Οι τρεις τελευταίες ερωτήσεις αφορούν στις υπηρεσίες του forex broker. “Ποια πλατφόρμα προσφέρει;”. “Τι είδους λογαριασμό μπορώ να ανοίξω;”. Και “Ποιες επιπλέον υπηρεσίες προσφέρει;”. Απατώντας σε αυτές τις ερωτήσεις, οι επενδυτές θα μάθουν για τις δυνατότητες που έχουν κατά τη διάρκεια των συναλλαγών, αλλά και σε τομείς όπως η εκπαίδευση και η ενημέρωση για τις εξελίξεις στην αγορά του forex.