Επιλογές ορίου και προώθησης: Αυτοματισμός προς το συμφέρον του επενδυτή

Η εξάπλωση του internet σήμανε και την εξάπλωση της αγοράς του Forex σε επίδοξους και έμπειρους επενδυτές, οι οποίοι μέχρι τότε δεν είχαν τη δυνατότητα ή τα μέσα να πραγματοποιήσουν συναλλαγές. Χάρη στο internet, όμως, ο καθένας μπορεί να εκπαιδευτεί στα μυστικά της αγοράς του Forex, να επενδύσει το κεφάλαιό του και να περάσει ώρες ολόκληρες μπροστά στον υπολογιστή του, πωλώντας και αγοράζοντας ζεύγη νομισμάτων που δεν έχουν καν περάσει από τα χέρια του.

Η εικόνα, φυσικά, ενός επενδυτή που δεν ξεκολλά από την οθόνη του υπολογιστή του δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστη – ούτε βέβαια παραγωγική. Για το λόγο αυτό, υπάρχουν κάποιες επιλογές σε κάθε ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών που αυτοματοποιούν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό τη διαδικασία των συναλλαγών. Και το όφελος δεν αφορά μόνο στη βελτίωση της… κοινωνικής του ζωής, αλλά και στην επιτυχία των συναλλαγών του. Άλλωστε, η κατάλληλη στιγμή ανοίγματος και κλεισίματος μιας θέσης έχει ζωτική σημασία για τα κέρδη που μπορεί να εξασφαλίσει κάποιος.

Αυτή η αυτοματοποίηση, λοιπόν, μπορεί να πραγματοποιηθεί και χάρη σε δύο εξαιρετικά πολύτιμα εργαλεία. Τις επιλογές ορίου και προώθησης. Σκοπός τους είναι να ανοίξουν ή να κλείσουν μια συναλλαγή, ακριβώς τη στιγμή που θα ορίσει ο επενδυτής. Και η στιγμή αυτή δεν αφορά στο χρόνο, αλλά στην κίνηση της ισοτιμίας.

Αναλυτικότερα, η επιλογή ορίου ανοίγει αυτόματα μια συναλλαγή, στην ισοτιμία που θα ορίσει εκ των προτέρων ο επενδυτής. Μόλις η συγκεκριμένη ισοτιμία εμφανιστεί, η συναλλαγή θα ανοίξει αυτόματα. Έπειτα, ο επενδυτής δεν έχει παρά να περιμένει την πλέον συμφέρουσα για αυτόν ισοτιμία, προκειμένου να την κλείσει χειροκίνητα ή και αυτόματα (με τη χρήση μιας εντολής ορίου ή ελαχιστοποίησης ζημίας).

Η επιλογή προώθησης από την άλλη, όχι μόνο θα ανοίξει αυτόματα μια θέση, αλλά θα την κλείσει κιόλας. Σε αυτή την περίπτωση, το μόνο που έχει να κάνει ο επενδυτής είναι να ορίσει την ισοτιμία στην οποία επιθυμεί να ανοίξει η θέση του και την ημερομηνία στην οποία επιθυμεί να κλείσει. Έτσι, η συναλλαγή θα ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί αυτόματα, χωρίς να απαιτεί περαιτέρω παρέμβασή του.

Οι επιλογές, λοιπόν, προσφέρουν μια δόση αυτοματισμού στις συναλλαγές στην αγορά του Forex. Η δόση αυτή είναι εξαιρετικά χρήσιμη και επηρεάζει, μεταξύ άλλων, και την επιτυχία μιας συναλλαγής.